Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với 4 tỉnh phía bắc

(CLO) Chiều nay (6/5), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 4 tỉnh phía bắc bao gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, báo cáo của tỉnh Thái Nguyên cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,9% giai đoạn 2011-2018, cao hơn so với bình quân chung của cả nước, trong đó, năm 2015 đạt mức tăng trưởng cao nhất với 32,2%. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21 triệu đồng/ năm (năm 2010) lên 90 triệu đồng vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng 92,1% năm 2020, tăng lên 99% năm 2018 trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu đứng thứ 4/63 tỉnh, thành.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,77% giai đoạn 2011-2020, trong đó kinh tế cửa khẩu từng bước khẳng định vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tại Bắc Kạn, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,6% giai đoạn 2011-2020. GRDP bình quân đầu người khoảng 39 triệu đồng, bằng 80% so với bình quân vùng trung du miền núi phía bắc và bằng 55% bình quân đầu người của cả nước.

Theo báo cáo của Tuyên Quang, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và tương đối toàn diện, hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 7,9%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD.

Du lịch là thế mạnh của các tỉnh phía bắc. Ảnh: internet

Du lịch là thế mạnh của các tỉnh phía bắc. Ảnh: internet

Tuy nhiên, có điểm chung của 4 tỉnh là mặc dù cơ cấu nông nghiệp chiếm tỉ trọng ngày càng giảm nhưng có thực tế lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn cao chứng tỏ hiệu quả lao động còn thấp. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường bộ của cả 4 địa phương còn hạn chế, không có sân bay nên chưa phát huy được hiệu quả của các tuyến hướng tâm trong khi giao thông phải đi trước một bước.

Về kiến nghị, lãnh đạo 4 địa phương cho rằng với tiềm năng du lịch lớn, khu vực miền núi phía bắc cần có chiến lược đầu tư phát triển mạnh mẽ du lịch gắn với phát triển các sản phẩm thế mạnh, kết nối hạ tầng; phát huy vai trò thành phố động lực nhẳm nhiều mục tiêu, trong đó có việc giảm áp lực cho các khu vực đô thị lớn khác; phát huy lợi thế lâm nghiệp công nghệ cao; tích cực chủ động trong quan hệ đối ngoại…

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng các báo cáo của 4 tỉnh tại buổi làm việc được chuẩn bị tốt, bám sát yêu cầu nội dung của đoàn công tác. Cả 4 tỉnh đều có mức tăng trưởng khá cao, trên 6% trong nhiều năm, chất lượng tăng trưởng ngày càng tăng lên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân được nâng lên… theo hướng tích cực, đúng mục tiêu của chiến lược phát triển 10 năm qua.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục đi sâu thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến, giải pháp đột phá với Trung ương về nhiều vấn đề lớn đặt ra như xây dựng thể chế; thực hiện ba đột phá chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển; tái cơ cấu kinh tế; huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng; thúc đẩy liên kết vùng, trong đó có phát triển du lịch; xây dựng nông thôn mới; phát triển bền vững…

PV