Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng: Xây dựng, phát triển văn hóa cần chuyển đổi cả tư duy và cách làm

(CLO) Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" với Bộ VHTTDL, ngày 10/4.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Sau khi nghe báo cáo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trong năm 5 qua thực hiện Nghị quyết 33, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bộ VHTTDL cần nghiên cứu, thể hiện rõ tình hình thực tế, thực trạng văn hóa, xây dựng con người văn hóa, những kết quả đạt được và những thách thức cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết, một số phong trào văn hóa sau một thời gian thực hiện đã bắt đầu giảm "sức sống", có biểu hiện hình thức; một số tiêu chuẩn hướng dẫn từ trên xuống còn mang tính cào bằng, không còn phù hợp, lãng phí. Báo cáo cũng cần thể hiện rõ nét hơn về vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống văn hóa.

Bộ VHTTDL cần làm rõ, sâu sắc hơn việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động văn hóa để có thể làm tốt hơn việc sơ kết và triển khai Nghị quyết số 33 trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, Bộ VHTTDL cần nghiên cứu những vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh trong đời sống văn hóa để rút kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu và định hướng. Ảnh: VGP

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, Bộ VHTTDL cần nghiên cứu những vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh trong đời sống văn hóa để rút kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu và định hướng. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo TW hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo các nội dung, văn bản cho buổi làm việc của Bộ VHTTDL. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Bộ VHTTDL có vai trò quan trọng, được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Ban cán sự Đảng của Bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc quán triệt Nghị quyết, tham mưu cho Chính phủ ban hành những quy định pháp luật, tổ chức thực hiện nghị quyết và đạt được những kết quả rất quan trọng trong các lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng bền vững đất nước, còn nhiều vấn đề Bộ VHTTDL cần phải làm tốt hơn, làm mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Ngành cần cố gắng trong một số lĩnh vực quản lý như: chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn hóa, văn nghệ; các lễ hội truyền thống vẫn bộc lộ nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu; công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh… Cùng đó, Bộ VHTTDL cần nghiên cứu những vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh trong đời sống văn hóa để rút kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu và định hướng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đây là cơ hội để ngành văn hóa đề xuất đẩy mạnh hơn việc thực hiện Nghị quyết 33 trong giai đoạn sắp tới, cũng như đưa vào văn kiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để triển khai trong thời gian tới.

PV