Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của người dân

(CLO) Tỉnh An Giang cần tăng cường đối thoại, tiếp dân nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Quá trình tiếp dân phải lắng nghe để từ đó có biện pháp giải quyết thấu đáo, có lý, có tình.

Audio

Đây là một trong nội dung chỉ đạo tại Công văn số 312/LĐVP do Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài tại tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh An Giang. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh An Giang. Ảnh: VGP

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân.

UBND tỉnh An Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND các cấp phải nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài: Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, dành thời gian thích hợp để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Trong quá trình giải quyết cần huy động hệ thống chính trị ở cơ sở để tham gia tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật để dân hiểu. Nếu trước đây giải quyết chưa đúng thì điều chỉnh để giải quyết dứt điểm; trường hợp đã giải quyết đúng, có lý, có tình thì giải thích, thuyết phục người dân hiểu, chấp hành, công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. Nếu người khiếu nại có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Về công tác quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tồn tại, sai phạm trong quản lý đất đai. Việc thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân bị thu hồi đất.

Đối với các vụ việc khiếu nại kéo dài, UBND tỉnh Anh Giang cần chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra lại hồ sơ để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài; trường hợp đã rà soát kỹ, xác định giải quyết đúng theo quy định, đã xem xét các phương án hỗ trợ nhưng người dân không đồng ý thì có văn bản thông báo chấm dứt việc giải quyết, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh An Giang mà đã có quyết định giải quyết nhưng công dân tiếp tục khiếu nại thì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, thống nhất biện pháp giải quyết để dứt điểm khiếu nại.

Quốc Trần