Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Không dùng tiền ngân sách cho việc tặng hoa sai quy định

(CLO) Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước cho việc tặng hoa không đúng quy định.

Báo nói Công luận
Không dùng tiền ngân sách cho việc tặng hoa sai quy định

Không dùng tiền ngân sách cho việc tặng hoa sai quy định

Ngày 5/3, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã ký công văn 2622-CV/TU, gửi các ban cán sự đảng, UBND, các sở, ban, ngành... về thực hiện tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng.

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu, tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị... chỉ lãnh đạo tỉnh cao nhất tham dự tặng chung 1 lẵng hoa với nội dung “Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng”.

Các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.. không thực hiện việc tặng hoa.

Quy định cũng nêu rõ, không tặng hoa khi đón, tiễn các lãnh đạo đi cơ sở, tham gia các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và quán triệt công văn này đến với các cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trần Hậu