Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Lập lại trật tự, quy định về khai thác bến thủy nội địa

(CLO) Tất cả bến thủy nội địa khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải có đầy đủ giấy phép khai thác, phải lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi.

Audio

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo về việc quản lý, khai thác cát, sỏi tại các khu vực bến thủy nội địa được cấp phép trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) được phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Lập lại trật tự, quy định về khai thác tại các bến thủy nội địa ở Quảng Nam.

Lập lại trật tự, quy định về khai thác tại các bến thủy nội địa ở Quảng Nam.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, UBND tỉnh chỉ đạo, tất cả các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi và cung cấp cho Cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực để giám sát, quản lý khối lượng cát, sỏi mua bán tại bến, bãi; cung cấp cho UBND huyện, thị xã, thành phố và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải để quản lý tải trọng xe và các nội dung liên quan khác.

Cụ thể, đối với các bến, bãi đã được cấp phép hoạt động và còn thời hạn: phải hoàn thành lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi đi vào hoạt động trước ngày 30/3/2021. Nếu các bến, bãi nào không hoàn thành việc lắp đặt trạm cân đi vào hoạt động trước thời gian nói trên thì sẽ thu hồi giấy phép hoạt động bến.

Đối với các bến, bãi xin cấp lại, cấp mới cần phải lắp đặt trạm cân như quy định nêu trên trước khi lập thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động bến, thuê đất.

Bến thủy nội địa phải có đầy đủ giấy phép khai thác, phải lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi.

Bến thủy nội địa phải có đầy đủ giấy phép khai thác, phải lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi.

Các doanh nghiệp được phép khai thác cát, sỏi và chủ các bến, bãi tập kết cát, sỏi có trách nhiệm triển khai thực hiện, báo cáo cho Chi cục Thuế khu vực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để kiểm tra, có văn bản xác nhận, cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các bên liên quan để phục vụ công tác quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình về công tác quản lý và hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất biện pháp quản lý. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm.

Giao Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra việc cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, xác định đúng các bến bãi tập kết cát, sỏi đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý, xử lý nghiêm các chủ bến bến bãi vi phạm.

Bến thủy nội địa của bà Lê Thị Tiện ở xã Điện Phước được lắp đặt trạm cân và camera theo dõi.

Bến thủy nội địa của bà Lê Thị Tiện ở xã Điện Phước được lắp đặt trạm cân và camera theo dõi.

Ngay sau khi kiểm tra các bến, bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn, cần khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản. Trong đó, cần nêu cụ thể các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý.

Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm việc thuê VNPT hoặc Viettel lắp đặt, vận hành camera theo dõi, giám sát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế (tất cả các loại khoáng sản) đối với những doanh nghiệp không lắp đặt camera hoặc đã lắp đặt camera nhưng không hoạt động, hoạt động không ổn định, liên tục và doanh nghiệp phải trả toàn bộ chi phí thuê dịch vụ lắp đặt, vận hành camera cho đơn vị được thuê.

Việc lập lại trật tự, quy định về khai thác bến thủy nội địa ở Quảng Nam là việc làm cần thiết và cấp bách. Các cấp, các ngành và địa phương ở Quảng Nam cần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành của các doanh nghiệp thực hiện việc khai thác cát, sỏi. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trần Hậu