Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ngãi: Kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng

(CLO) Tại kỳ họp thứ 36 vừa diễn ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai lãnh đạo huyện Trà Bồng.

Audio

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Bắc với cương vị là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2017 huyện Trà Bồng đã vi phạm quy định của Nhà nước về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2017 tại huyện. Đồng chí Hồ Văn Thịnh với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2017 huyện Trà Bồng đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tham mưu, để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2017 tại huyện Trà Bồng.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Bắc và đồng chí Hồ Văn Thịnh bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và các đồng chí: Đặng Tuấn Lộc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, nguyên Giám đốc Bệnh viện; Đỗ Thị Minh Toàn, Phó Bí thư Chi bộ Kế hoạch, Tổng hợp - Dược, kế toán viên, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh đã thực hiện không nghiêm túc quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra sai phạm về công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh theo thẩm quyền.

Đồng chí Đặng Tuấn Lộc với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh (nguyên Giám đốc Bệnh viện), đã thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, gây hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đặng Tuấn Lộc theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Toàn, với cương vị là Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, đã vi phạm quy định của pháp luật trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, gây hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Thị Minh Toàn bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

PV