Điều chỉnh kích thước chữ

Quỹ phòng chống vắc-xin COVID-19 đã huy động được gần 1.300 tỷ đồng

(CLO) Theo tin từ Bộ Tài chính, tính tới 17 giờ, ngày 6/6, quỹ phòng chống COVID-19 đã huy động được 1.299 tỷ đồng, bao gồm ngoại tệ đã quy đổi.

Audio

Ngày 7/6, Bộ Tài chính đã có báo cáo về tình hình huy động hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. 

Theo Bộ Tài chính, tính tới 17 giờ, ngày 6/6, quỹ vắc-xin COVID-19 đã huy động được 5.666 tỷ đồng. Trong đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ 1.299 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. 4.400 tỷ đồng còn lại, các nhà tài trợ cam kết sẽ chuyển tiền trong thời gian tới.

Trước đó, theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, Bộ Tài chính đã thành lập Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Tính tới 17 giờ, ngày 6/6, quỹ phòng chống COVID-19 đã huy động được 1.299 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ đã quy đổi.

Tính tới 17 giờ, ngày 6/6, quỹ phòng chống COVID-19 đã huy động được 1.299 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ đã quy đổi.

Đến nay, Ban quản lý đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 Ngân hàng thương mại. 

Cụ thể, ngày 28/5, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản, bao gồm:  3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngày 4/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Ngày 5/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Việt Vũ