Điều chỉnh kích thước chữ

Quyết tâm hoàn thành 100% văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

(CLO) Tại cuộc họp với lãnh đạo 8 bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng Tổ trưởng - Tổ công tác của Thủ tướng đánh giá các bộ, cơ quan đều quyết tâm hoàn thành 100%, không nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021.

Audio

Ngày 26/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì làm việc với 8 bộ, cơ quan liên quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực pháp luật trong thời gian tới; tình hình xây dựng, trình ban hành các đề án trong Chương trình công tác quý I/2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cuộc làm việc có đại diện các bộ, cơ quan: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, về văn bản quy định chi tiết, đến thời điểm 31/12/2020, có 6 văn bản chi tiết nợ đọng.

Hết ngày 25/2/2021, còn 17 văn bản chi tiết nợ đọng liên quan đến trách nhiệm của các bộ, cơ quan: Nội vụ (5); Kế hoạch và Đầu tư (4); Tài chính (2); Xây dựng (1); Tài nguyên và Môi trường (2); Công an (1); Giáo dục và Đào tạo (1); Lao động-Thương binh và Xã hội (1).

Tại cuộc họp, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các bộ, cơ quan ban hành các văn bản còn nợ trước 20/3/2021. 

Về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo Vụ Tổng hợp (VPCP) - đơn vị Thường trực của Tổ công tác, trong quý I/2021, có 89 đề án phải trình, trong đó có 21 đề án giao trong Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Đến ngày 25/2, các bộ, cơ quan đã trình 21/89 đề án, còn 68 đề án chưa trình, trong đó có 57 đề án trong hạn và 11 đề án nợ đọng, chiếm 12,3%. Đây là các đề án nợ đọng của năm 2020 chuyển sang tháng 1/2021, không có đề án nợ đọng giao tại Nghị quyết 01.

Đối với 8 bộ dự cuộc họp, có 6 đề án nợ đọng, chiếm 54,5%, thuộc trách nhiệm các bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông. Theo chương trình công tác tháng 2 và tháng 3/2021, các bộ, cơ quan phải trình 57 đề án. Trong đó, 8 bộ tham dự buổi làm việc có 26 đề án, chiếm 45,6%.

Đánh giá của Thường trực Tổ công tác cho thấy, tiến độ soạn, trình các văn bản quy định chi tiết còn chậm, chưa đáp ứng công tác tổ chức thi hành pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Thường trực Tổ công tác nêu kiến nghị các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của và các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra đối với công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và đề án trong chương trình công tác.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện 8 bộ, cơ quan đều cho biết đã triển khai rất tích cực các nhiệm vụ và quyết tâm sẽ ban hành văn bản theo kế hoạch, không để nợ đọng văn bản.

Qua các ý kiến về tiến độ tại cuộc họp, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá các bộ, cơ quan đều quyết tâm hoàn thành 100%, không nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo các Nghị định chủ động cùng VPCP để đôn đốc các ý kiến của các bộ tham gia cùng cơ quan chủ trì.  VPCP sẽ phối hợp, đôn đốc để lấy ý kiến các đồng chí thành viên Chính phủ.

Nhấn mạnh lại về thời gian còn rất ngắn để hoàn thành và không nợ đọng văn bản, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các vụ của VPCP phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ để đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất là ngày 20/3 ban hành các văn bản.

Quốc Trần