Điều chỉnh kích thước chữ

Rút giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 công ty không đủ điều kiện

(CLO) Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp do không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động.

Báo nói Công luận
Bộ Công thương thu hồi giấy phép 5 công ty bán hàng đa cấp không đủ điều kiện hoạt động. (Ảnh minh họa)

Bộ Công thương thu hồi giấy phép 5 công ty bán hàng đa cấp không đủ điều kiện hoạt động. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), đến thời điểm hiện tại, chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Cụ thể, 5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

Công ty TNHH CNI Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0312527296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 10 năm 2013, người đại diện theo pháp luật là ông Cheong Chin Tai.

Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, mã số doanh nghiệp: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 8 năm 2015, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Ngọc Bình.

Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, mã số doanh nghiệp: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 6 năm 2014, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Quang Ngọc.

Công ty TNHH World Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0106685360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2014, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Xuân Ngọc.

Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0104743497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 6 năm 2010, người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Bích Ngọc.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

P.V