Điều chỉnh kích thước chữ

“Rút kinh nghiệm” sau hàng loạt sai phạm khó khắc phục

(NB&CL) Tập thể và các cá nhân là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, Tổ trưởng Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng, Chủ tịch UBND các xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và thị trấn Vĩnh An “dính chàm” trong sai phạm đất đai ở Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai vừa bị…” nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”.

Báo nói Công luận

Theo báo cáo mới nhất ký ngày 11/9/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn), hàng loạt tập thể và cá nhân đứng đầu Phòng TNMT huyện Vĩnh Cửu, Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng và 3 xã, 1 thị trấn vừa bị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu ban hành văn bản để… phê bình, rút kinh nghiệm.

Lý do “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu – Võ Văn Phi đưa ra: “Xét tính chất, mức độ, yếu tố khách quan và sự nghiêm túc kiểm điểm nhận thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan tại Phòng TNMT huyện, Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng tại xã Phú Lý, UBND các xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và thị trấn Vĩnh An theo Kết luận Thanh tra số 10946/KL-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh trong thời gian qua; Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo tính công minh, dân chủ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, UBND huyện đã ban hành văn bản “Nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với: Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đối với ông Nguyễn Hải Bằng – Trưởng phòng TNMT huyện; Tập thể và trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Nguyễn Hải Bằng – Tổ trưởng Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng tại xã Phú Lý; Tập thể và trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An”.

Ngoài nội dung xử lý trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan trong báo cáo, chưa thấy sai phạm nào được xử lý dứt điểm; có chăng là các Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ của hàng loạt hộ dân mà chính UBND huyện đã cấp sai trước đây, tuy nhiên, thực hiện các Quyết định này cũng rất khó, vì nhiều hộ dân nhận chuyển nhượng đất trên cơ sở giấy CNQSDĐ mà UBND huyện đã công nhận theo đúng quy định pháp luật.

 
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Khu bảo tồn. Cụ thể tại kết luận 10946/KL-UBND ngày 25/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng do chính quyền địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, kịp thời theo đề nghị của Khu bảo tồn trong việc xử lý theo thẩm quyền nên để xảy ra trên khu đất rừng giao khoán cho các hộ gia đình hình thành một cụm dân cư với 1.513 căn nhà, trong đó có nhiều công trình được xây dựng kiên cố, trang trại và nhà xưởng sản xuất; để xảy ra nhiều trường hợp chuyển quyền giao khoán trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích được giao. Và đặc biệt có 572 hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất nhưng bỏ ngoài hợp đồng.

Nghiêm trọng hơn, UBND huyện Vĩnh Cửu còn cấp Giấy CNQSDĐ trái quy định pháp luật trên đất của Khu bảo tồn cho hơn 20 hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Lý và thị trấn Vĩnh An. Ngoài ra, khu đất có diện tích 175,2ha được giao khoán cho một hộ dân trồng rừng lại được UBND huyện Vĩnh Cửu cấp Giấy CNQSDĐ cho 28 trường hợp…

Để khắc phục và xử lý sai phạm, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm thực hiện chỉ đạo việc thu hồi 20 Giấy CNQSDĐ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phú Lý, đồng thời tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện cấp 52 Giấy CNQSDĐ trái quy định pháp luật cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Lý, thị trấn Vĩnh An. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu kiểm điểm Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng của UBND huyện Vĩnh Cửu trong việc tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong giao khoán đất sau khi tỉnh đã có Quyết định thu hồi, và Phòng TNMT huyện trong việc xem xét và cấp 28 Giấy CNQSDĐ trên phần đất có nguồn gốc giao khoán cho người dân trồng rừng…

Và sau gần một năm triển khai thực hiện kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, kết quả mà UBND huyện báo cáo mới đây chủ yếu vẫn là tiến độ đang thực hiện. Theo đó, ngoài ban hành văn bản “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với các tập thể và cá nhân: Trưởng phòng TNMT, kiêm tổ trưởng Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng - Nguyễn Hải Bằng; Chủ tịch UBND của 3 xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An, các sai phạm mà kết luận thanh tra đề cập gần như chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra ý kiến về báo cáo kết quả mới này của UBND huyện Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh hình thức xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm của UBND huyện Vĩnh Cửu. Đặc biệt, vai trò của Trưởng phòng TNMT huyện, kiêm tổ trưởng Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng – Nguyễn Hải Bằng liên quan đến các sai phạm vẫn chưa được làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thanh Hải