Điều chỉnh kích thước chữ

Sách cổ được đấu giá 30 triệu USD

Sách cổ được đấu giá 30 triệu USD

Congluan.vn
Cuốn "Bay Psalm
Book" được xuất bản năm 1640 tại vùng New England (nước Mỹ ngày nay) và được
in 1.700 cuốn, nhưng đến nay chỉ còn lại 11 bản trên toàn thế giới. Cuốn "Bay
Psalm Book" được thiết kế nhỏ gọn như một cuốn sách kinh sử dụng trong các
nhà thờ.


Nội dung cuốn "Bay Psalm
Book" gồm 300 trang, dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Anh, được cho rằng là sự phản kháng Nhà vua James Bible của Giáo hội Anh. Do vậy, đối với
Giáo hội Anh, đây là một cuốn sách cực kỳ quý hiếm. “ Đây là tuyên ngôn độc lập
của New England với Giáo hội Anh. Chúng tôi đã bán được những cuốn sách trị giá
11,5 triệu USD trong quá khứ, là giá bán rất cao trong thị trường sách, nhưng
không là gì so với cuốn sách này ", David Redden của trung tâm đấu
giá Sotheby nói với BBC.
Năm 2010, cuốn "The Birds of America" của tác giả John
James Audubon (viết từ thế kỷ 19 về các loại chim) đã đạt kỷ lục đấu giá khi bán
với giá 11,5 triệu USD.