Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ đóng cửa các cơ sở xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

(CLO) Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) trên toàn quốc. Nếu sai phạm nặng nề, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ đề nghị đóng cửa.

Báo nói Công luận
Rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam. Ảnh: TL

Rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam. Ảnh: TL

Chia sẻ vớ báo chí, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã khẩn trương tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý CTR để đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan nhằm thống nhất quản lý Nhà nước về CTR; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất một số phương án khắc phục các bất cập trong lĩnh vực này.

Đồng thời, đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị trong bộ tổ chức thêm các hội thảo về các mô hình quản lý, công nghệ xử lý; tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác quản lý Nhà nước của các địa phương.

Đặc biệt, trong thời gian tới, bộ sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở xử lý CTR trên toàn quốc. Nếu đơn vị nào vi phạm thì quyết định thanh tra toàn diện và nếu sai phạm nặng nề, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ đề nghị đóng cửa.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu triển khai mô hình đấu thầu cung cấp dịch vụ xử lý CTR trên toàn quốc dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy chuẩn, kỹ thuật do Nhà nước ban hành, từ đó có thể công bố công khai hệ thống các dự án xử lý CTR đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật, để các địa phương lựa chọn được dự án xử lý CTR phù hợp cả về công nghệ và giá cả trên địa bàn mình quản lý.

Ngoài vấn về quản lý CTR, thì rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam. Bộ TN&MT cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ, cần có thêm những quy định để kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán rác thải nhựa, kể cả những loại rác thải nhựa siêu nhỏ, để thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn, quản lý tốt hơn và toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, thực hiện tốt những công việc trên sẽ đánh giá lại toàn bộ hiện trạng quy hoạch các đơn vị xử lý chất thải, thu gom, vận chuyển, quản lý CTR.

Từ thực trạng đó sẽ chỉ đạo các địa phương có những chính sách quản lý cho phù hợp, về lâu dài sẽ đề xuất những lộ trình khắc phục và đưa ra những giải pháp về công nghệ phù hợp với tình hình mỗi địa phương.

Chính phủ đã thống nhất giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý Nhà nước về CTR; giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Phương Nhi