Điều chỉnh kích thước chữ

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con

(CLO) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TL

 

Việc thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là các công ty con do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Sở giao dịch Chứng khoán Viê%3ḅt Nam có mức vốn điều lê%3ḅ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lê%3ḅ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nô%3ḅi và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam thực hiê%3ḅn tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

PV