Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa “phản pháo” đoàn kiểm tra liên ngành

(CLO) Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Thanh Hóa đã có ý kiến “phản pháo” lại những nội dung trong báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị này.

Báo nói Công luận
Theo Sở KH-ĐT, Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc không đảm bảo nguyên tắc

Theo Sở KH-ĐT, Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc không đảm bảo nguyên tắc

Như Báo Điện tử Congluan.vn đã thông tin: Đoàn Kiểm tra liên ngành được Thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 18 hồ sơ xử lý vi phạm trong 2 năm 2016 và 2017 tại Sở KH-ĐT. Báo cáo của Đoàn Kiểm tra liên ngành đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị này. Không đồng tình với nhiều điểm trong báo cáo kể trên, Sở KH-ĐT đã có văn bản “phản pháo” lại.

Theo đó, ngay sau ngày công bố quyết định (QĐ) kiểm tra và thu thập hồ sơ tài liệu tại Sở KH-ĐT, đoàn kiểm tra chưa làm việc với Sở KH-ĐT để trao đổi, xác minh các nội dung kiểm tra và không có biên bản làm việc giữa hai bên, dẫn đến nhiều nội dung trong báo cáo kết quả kiểm tra không đúng quy định.

Việc đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh khi chưa làm việc với Sở KH-ĐT để trao đổi, xác minh thông tin, thể hiện sự không khách quan, không đảm bảo nguyên tắc trong thanh tra, kiểm tra là quyền được giải trình và cung cấp thông tin của Sở KH-ĐT.

Theo Sở KH-ĐT, nội dung đánh giá của đoàn kiểm tra nhưng không đúng quy định như: Hầu hết các biên bản (BB) VPHC đều có sự nhầm lẫn giữa người chứng kiến với đại diện tổ chức vi phạm (BB số 01/BB-VPHC ngày 21/4/2017...). 

Sở KH-ĐT cho rằng, đối tượng ở các BB trên là tổ chức, không phải cá nhân. Vì vậy, căn cứ mẫu BB số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (NĐ81), tại mục “Với sự chứng kiến của...”, đoàn thanh tra ghi tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức là không trái quy định.

Việc đoàn kiểm tra đánh giá “có sự nhầm lẫn giữa người chứng kiến với đại diện tổ chức vi phạm” là không có cơ sở, không phù hợp với mẫu BB số 01.

Về ý kiến đánh giá, có BB VPHC được lập bởi thành viên đoàn thanh tra là không đúng thẩm quyền (BB VPHC số 03/BB-VPHC ngày 7/4/2016...).

Sở KH-ĐT viện dẫn: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 NĐ81; khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung NĐ81; khoản 1 Điều 50, khoản 1 Điều 46 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013; khoản 3 Điều 57 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ.

Văn bản “phản pháo” của Sở KH-ĐT do Giám đốc Sở Hoàng Văn Hùng ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh

Văn bản “phản pháo” của Sở KH-ĐT do Giám đốc Sở Hoàng Văn Hùng ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh

Từ đó, Sở KH-ĐT cho rằng, mọi công chức đang thi hành nhiệm vụ công vụ đều có thẩm quyền lập BB VPHC. Trong các BB VPHC nêu trên, người lập là bà Nguyễn Thị Hồng Vân là công chức, Thanh tra viên, thành viên đoàn thanh tra nên hoàn toàn đủ thẩm quyền lập. Do đó, nội dung đánh giá của đoàn kiểm tra là không đúng quy định của pháp luật.

Đối với đánh giá, một số QĐ xử phạt mô tả hành vi vi phạm không đầy đủ theo quy định của pháp luật (QĐ số 07/QĐ-ĐTT ngày 9/5/2017, số 12/QĐ-ĐTT ngày 24/8/2016).

Sở KH-ĐT, phản biện: Căn cứ mẫu QĐ xử phạt VPHC số 02 được ban hành kèm theo NĐ81, tại mục 1 (điểm 5a), chỉ quy định ghi tóm tắt hành vi vi phạm. Do đó, 02 QĐ xử phạt VPHC nêu trên chỉ ghi tóm tắt hành vi vi phạm của đối tượng là phù hợp với quy định. Việc đoàn kiểm tra đánh giá và yêu cầu phải mô tả đầy đủ hành vi vi phạm là cảm tính và không phù hợp.

Sau khi dẫn hàng loạt căn cứ về việc đoàn kiểm tra đánh giá, QĐ xử phạt không thể hiện việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Sở KH-ĐT cho rằng, việc đoàn kiểm tra đánh giá, yêu cầu phải thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong các QĐ xử phạt là không phù hợp và không đúng quy định...

Một số nội dung khác được chỉ ra trong báo cáo kết quả kiểm tra đã chỉ ra một số thiếu sót của đoàn thanh tra Sở KH-ĐT trong quá trình xử phạt VPHC, Sở KH-ĐT đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp thu để khắc phục, sửa chữa...

Từ đó, Sở KH-ĐT kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành xác nhận tính chân thực trong báo cáo; đồng thời hủy bỏ đối với những nội dung đánh giá không đúng quy định được nêu trên.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, sau khi Sở KH-ĐT có văn bản “phản pháo”, Đoàn Kiểm tra liên ngành lại tiếp tục có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phân tích sâu hơn những sai phạm của đơn vị này; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH-ĐT “cần nghiên cứu thật kỹ, sâu các quy định của pháp luật trước khi báo cáo, đề xuất cấp trên về một vấn đề nào đó”.

Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quang Duy