Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Đổi mới và hội nhập vì sự phát triển bền vững

(NB&CL) Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng việc đổi mới và hội nhập gắn liền với những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Qua đó đã có đóng góp một phần tích cực vào công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn...

Đổi mới là đòi hỏi của thực tiễn

Có thể nói rằng, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng việc đổi mới và hội nhập gắn liền với những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận thức rõ đổi mới là đòi hỏi của thực tiễn, là điều kiện để thu hút đầu tư, tăng cường hội nhập nền kinh tế trong khu vực, trong nước và quốc tế. Sự cố gắng, nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường được minh chứng qua kết quả các mặt công tác và lĩnh vực quản lý. Trước tiên, phải kể đến đó là, công tác xây dựng thể chế, chính sách về tài nguyên và môi trường, Sở đã tham mưu ban hành 100% nội dung được Trung ương phân cấp. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng các bước và hiệu quả cao.

Sau nữa là công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, công khai trên cổng thông tin điện tử 86 thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đang áp dụng trên địa bàn tỉnh, thống nhất các quy trình về trình tự, thủ tục, hồ sơ. Qua đó việc giải quyết các thủ tục hành chính được minh bạch, thuận tiện, đảm bảo được các yêu cầu theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch, công tác. Bên cạnh đó, hoạt động cập nhật, cải tiến các quy trình áp dụng “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” vào hoạt động của cơ quan được duy trì thường xuyên, áp dụng Hệ thống Điều hành - Tác nghiệp trong quá trình giải quyết công việc của Sở đã đem lại nhiều hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác quy hoạch được xác định là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước, do đó Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các quy hoạch của ngành như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đa dạng sinh học. Đây là một trong những công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đi vào trọng tâm và đạt hiệu quả.

leftcenterrightdel
Sở TN-MT tiếp tục nỗ lực và thể hiện quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành. 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được quan tâm. Hằng năm, Sở đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn, mở lớp tập huấn... Xây dựng 03 mô hình cộng đồng thu gom, vận chuyển phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong sản xuất nông nghiệp để nhân rộng trong toàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2018 triển khai nhân rộng tại tất cả các địa phương phát sinh nhiều rác thải, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh...

Còn vấn đề công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, luôn được Sở thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi khi nhận được phản ánh, Sở đều khẩn trương tổ chức xác minh, giải quyết, báo cáo, phản hồi thông tin nhanh, đầy đủ theo đúng quy định. Sở luôn coi các ý kiến phản ánh của cử tri, người dân, doanh nghiệp và báo chí là kênh thông tin hết sức quan trọng và bổ ích giúp tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nỗ lực không ngừng trong từng lĩnh vực

Trong các lĩnh vực cụ thể, Sở đã có những phương hướng, giải pháp rất bài bản, cụ thể nhằm tận dụng tối ưu lợi thế và khắc phục những tồn tại. Về lĩnh vực đất đai, giải pháp quan trọng nhất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm đó là việc tập trung chỉ đạo công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; đặc biệt là việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm
2016-2020 của tỉnh Yên Bái và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện để làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng năm Sở còn chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ công tác xây dựng bảng giá đất từ tỉnh đến cơ sở, tiến hành điều tra, khảo sát xây dựng bảng giá đất phù hợp điều kiện thực tế địa phương; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Tiếp đến là lĩnh vực khoáng sản, Sở cũng có những định hướng sát với thực tiễn. Những năm gần đây, tiềm năng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khai thác để phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu của ngành, đưa hoạt động khoáng sản trên địa bàn vào nề nếp, ổn định. Giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này đó là việc xây dựng ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở cấp tỉnh, cấp huyện, kịp thời xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, hoàn thành công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; lập Quy hoạch khoáng sản...

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ tài nguyên nước đã được đẩy mạnh thực hiện thông qua triển khai các quy định pháp luật để bảo vệ hành lang bảo vệ nguồn nước; lập quy hoạch tài nguyên nước; thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; thiết lập vùng đăng ký khai thác nước dưới đất...; Công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước đã được triển khai điều tra, thu thập, cập nhật, làm cơ sở cho công tác quản lý. Công tác quản lý lưu vực sông, quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, điều hòa phân bổ nguồn nước trên các lưu vực sông đã được Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện theo Quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh; tăng cường triển khai các cơ chế tài chính, chủ trương kinh tế hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, chi nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trong quản lý tài nguyên nước, thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép tài nguyên nước để tăng cường bảo vệ tài nguyên nước đảm bảo sự phát triển bền vững trong đổi mới và hội nhập.

Đối với lĩnh vực môi trường, những năm qua, Yên Bái không có điểm nóng về môi trường. Công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm được thực hiện ngay từ khâu tham gia ý kiến đối với việc cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là khâu thẩm định các hồ sơ thủ tục về môi trường đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, việc tổ chức thẩm định đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo trình tự thủ tục hành chính. Sở còn tích cực trong công tác giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là những cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Tóm lại, để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp và giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; sự phối hợp và giúp đỡ tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh. Sở TNMT sẽ tiếp tục nỗ lực và thể hiện quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý chặt chẽ tài nguyên và môi trường, góp phần xứng đáng thúc đẩy tiếp tục công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái.

P.V