Điều chỉnh kích thước chữ

Sơn La đề xuất đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu bằng vốn ngân sách

(CLO) Do khó thu hút nhà đầu tư nên tỉnh Sơn La đề xuất dừng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP để chuyển sang đầu tư bằng vốn ngân sách.

Audio
Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu khó khăn trong việc huy động vốn xã hội hóa. Ảnh minh họa

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu khó khăn trong việc huy động vốn xã hội hóa. Ảnh minh họa

Ngày 20/4, đại diện Bộ GTVT cho hay, UBND tỉnh Sơn La đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư PPP và cho triển khai thực hiện Dự án theo Luật Đầu tư công.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Sơn La nêu rõ, trong trường hợp Thủ tướng đồng ý triển khai Dự án theo Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Sơn La đề xuất phân chia công trình thành 3 đoạn.

Đối với đoạn đầu tuyến từ Km 1 đến Km19 (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) sẽ triển khai theo hình thức đầu tư công, do tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư.

Đoạn cuối tuyến thuộc địa phận tỉnh Sơn La (từ Km53 đến cuối tuyến) sẽ triển khai theo hình thức đầu tư công, do tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư.

Đoạn giữa tuyến từ Km19 - Km53, thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình, bao gồm 2 cầu vượt lòng hồ Sông Đà, công trình hầm, nền, mặt đường và toàn bộ các công trình trên tuyến, UBND tỉnh Sơn La đề nghị vận động ODA và định hướng giao tỉnh Hoà Bình đề xuất theo hướng sử dụng vốn ODA cấp phát với mức tối đa.

Tỉnh Sơn La từng dự kiến sử dụng vốn xã hội hóa cho đoạn giữa tuyến khi vào tháng 12/2020, UBND tỉnh Sơn La có văn bản xin Thủ tướng cho điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án với tổng mức đầu tư là 21.577 tỷ đồng. Trong đó, vốn do nhà đầu tư huy động là 11.627 tỷ đồng; phần vốn nhà nước tham gia là 9.950 tỷ đồng theo hình thức vốn góp bằng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, xây dựng công trình tạm, một phần tuyến chính.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Sơn La cũng đề xuất phân chia Dự án thành 3 đoạn, trong đó đoạn tuyến I từ Km1 đến Km19 (đầu tuyến) thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án. Đoạn tuyến II từ Km19 đến Km53 (giữa tuyến) đầu tư theo hình thức PPP,  gồm nguồn vốn của Nhà đầu tư và vốn ngân sách nhà nước (trong đó chủ yếu là nguồn vốn Nhà đầu tư). Đoạn tuyến III từ Km53 đến cuối tuyến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Sơn La thừa nhận, việc phân kỳ đầu tư theo dự kiến sẽ khó khăn trong thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện đoạn tuyến II, do đây là đoạn tuyến có nhiều công trình hầm và cầu nên suất đầu tư lớn. Trường hợp tách đoạn, phân kỳ đầu tư không thể thực hiện thu phí kín do đoạn đầu tuyến và đoạn cuối tuyến đã được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, việc thu phí kín gặp khó khăn sẽ không đảm bảo tính khả thi phương án tài chính, thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 579/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Tổng mức đầu tư Dự án là 22.294 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động 17.294 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia là giá trị quỹ đất trên địa bàn hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình 5.000 tỷ đồng (tỉnh Sơn La 4.100 tỷ đồng, tỉnh Hòa Bình 900 tỷ đồng).

T.Toàn