Điều chỉnh kích thước chữ
Thạch Thất: Dấu ấn phát triển Kinh tế - xã hội 2018

Tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

(NB&CL) Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện… là những “đầu việc” trọng tâm đã được huyện Thạch Thất xác định cần phải thực hiện trên hành trình “cán đích” trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới của TP. Hà Nội.

Báo nói Công luận

Từ một địa phương cách đây nhiều năm vẫn chịu nhiều “điều tiếng” nơi có nhiều bất cập trong công tác đất đai, cho đến nay, từ việc “nhìn thẳng vào những nhược điểm để khắc phục”, huyện Thạch Thất đã nỗ lực khắc phục những bất cập trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quy hoạch. Năm 2018 vừa qua, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất, tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu sau điều chỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, vệ sinh môi trường trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo UBND xã Phùng Xá xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 07 trường hợp vi phạm còn tồn tại; tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong các quyết định giao đất giãn dân trước đây, hoàn thiện các thủ tục để giao đất, cấp GCNQSD đất cho nhân dân; tiếp tục rà soát, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký đối với các thửa đất chưa đủ điều kiện; chỉ đạo xây dựng quy trình, xin ý kiến Sở TN&MT để tổ chức đấu giá giao thầu đất nông nghiệp công ích trên địa bàn huyện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Ông Trần Đức Nguyên - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất phát biểu tại Tết trồng cây 2019.

Ông Trần Đức Nguyên - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất phát biểu tại Tết trồng cây 2019.

Bên cạnh lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường từ lâu cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thạch Thất. Điều này cũng dễ hiểu bởi Thạch Thất được coi là một trong những huyện có nhiều làng nghề cũng như nhiều cụm công nghiệp. Bên cạnh lợi thế phát triển cũng tạo ra những thách thức lớn trong công tác bảo vệ môi trường như tiếng ồn đặc biệt là lượng rác thải, phế thải ngày càng lớn, dồn ứ hoặc đổ bừa bãi, gây ô nhiễm cũng như mất mĩ quan môi trường.

Nhận thức rõ đây là một trong những “việc cần làm ngay”, nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2018 vừa qua, công tác quản lý nhà nước về môi trường, công tác thu gom, vận chuyển rác thải tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo. Huyện đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại 19 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực thực hiện tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào sáng Thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần; chỉ đạo BQL dự án, các xã, thị trấn, đơn vị nhà thầu thống nhất, thông báo đến nhân dân về địa điểm, thời gian tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải; chỉ đạo tăng cường nhân lực, phương tiện để vận chuyển hết lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết về khu xử lý tập trung của thành phố; Quyết định phân công Chủ tịch, PCT xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác VSMT, thu gom rác thải theo khu vực, tại các điểm tập kết rác thải tạm thời trên địa bàn. Năm 2018, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày ước đạt 97%.

636728937373247817-IMG_6390

Xác định rõ những gì đã đạt được trong công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường mới chỉ là những kết quả bước đầu, năm 2019 này, huyện Thạch Thất tiếp tục xác định đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; thực hiện hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được thành phố phê duyệt; kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định, không để phát sinh vi phạm mới; tiếp tục rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong các quyết định giao đất giãn dân trước đây, các dự án đất tái định cư, đất dịch vụ, hoàn thiện các thủ tục để giao đất cho nhân dân, hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân trong quý 2/2019; tiếp tục chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các tồn tại đối với thửa đất chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSD đất ở cho nhân dân; triển khai thực hiện công tác đấu giá giao thầu đất nông nghiệp công ích theo quy định;

Huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham ra vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần; làm tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải; tiếp tục rà soát, lập dự án cung cấp nước sạch cho nhân dân tại các xã còn lại trong huyện để phấn đấu tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch trên địa bàn. Huyện cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, nơi sống, không vứt rác bừa bãi, tập kết rác đúng nơi quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khen thưởng các tổ chức cá nhân có ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

Việt Cường