Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục về bảo vệ môi trường

(CLO) Trong giai đoạn 2019 - 2025, Bộ GDĐT và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, hoàn thiện và đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào tất cả các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường.

Báo nói Công luận
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025 (Ảnh: Khương Trung)

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025 (Ảnh: Khương Trung)

Để tăng cường phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục, đào tạo cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, ngày 8/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký kết chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa 2 Bộ giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2019-2025, Bộ GDĐT và Bộ TNMT sẽ xây dựng, hoàn thiện và đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào tất cả các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu, sổ tay hướng dẫn, tài liệu điện tử, học liệu, băng, đĩa hình… về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trong đó, chú trọng nội dung giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân huỷ.

Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về bảo vệ môi trường, tập trung vào việc giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân huỷ trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Tổ chức các cuộc thi, trao giải thưởng trong lĩnh vực giáo dục bảo vệ môi trường.

Tại buổi ký kết phối hợp giữa 2 Bộ, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đều thống nhất cho rằng: Chương trình phối hợp sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững, tiếp tục đổi mới từ hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồng thời, chương trình phối hợp công tác về bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025 giữa Bộ TNMT và Bộ GDĐT thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm cao về bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

P.V