Điều chỉnh kích thước chữ

Tháng 1 năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 20,0 tỷ USD

(CLO) Theo Báo cáo số 14/BC-TCTK mới ban hành của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 01/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 20,0 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 12/2018.

Báo nói Công luận
Trong tháng 1 năm 2019 thị trường hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh là điện thoại và linh kiện (Ảnh minh họa)

Trong tháng 1 năm 2019 thị trường hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh là điện thoại và linh kiện (Ảnh minh họa)

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,42 tỷ USD, giảm 0,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,58 tỷ USD, tăng 3,2%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước như: Hóa chất tăng 33,4%, rau quả tăng 30,3%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21,8%, dầu thô tăng 19,3%, sắt thép tăng 19,2%.

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2019 giảm 1,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,1%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm như điện thoại và linh kiện đạt 2,9 tỷ USD, giảm 27,5%, đây là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu tháng một giảm so với cùng kỳ năm 2018, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, giảm 5%, máy ảnh, máy quay phim đạt 450 triệu USD, giảm 9,1%...

Trong tháng 01/2019, thị trường hàng hóa xuất khẩu trong đó: Điện thoại và linh kiện tăng 44,3%, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 40,4%, giày dép tăng 13,5%. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,2%, trong đó hàng dệt may tăng 23,9%, giày dép tăng 13,6%, thủy sản tăng 10,7%...

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2019 ước tính đạt 20,80 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 12/2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,05 tỷ USD, tăng 3,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,75 tỷ USD, tăng 0,7%. Kim ngạch một số mặt hàng tăng so với tháng trước: Bông tăng 24,4%, than đá tăng 24,2%, thủy sản tăng 16,3%, kim loại thường tăng 8,5%...

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2019 ước tính tăng 3,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,3%. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong tháng 01/2019 là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,7 tỷ USD, tăng 0,1%, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3 tỷ USD, tăng 3,8%, điện thoại và linh kiện đạt 1,4 tỷ USD, giảm 12%, vải đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5,8%, sắt thép đạt 788 triệu USD, giảm 3,2%, chất dẻo đạt 780 triệu USD, tăng 0,3%.

Tháng 1/2019 ước tính nhập siêu 800 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,6 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.

Mai Phương