Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Chánh Thanh tra thành phố Sầm Sơn bị đề nghị kiểm điểm

(CLO) Kết luận của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Thành ủy chỉ đạo UBND TP. Sầm Sơn kiểm điểm Chánh Thanh tra Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu kết luận thanh tra.

Báo nói Công luận
Văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng việc thanh tra của Chánh Thanh tra thành phố Sầm Sơn chỉ chung chung

Văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng việc thanh tra của Chánh Thanh tra thành phố Sầm Sơn chỉ chung chung

Thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố Sầm Sơn chỉ thực hiện được 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Trong đó, có nhiều lĩnh vực trọng điểm chưa tiến hành thanh tra như: Thực hiện chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội.

Qua thanh tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm, nhưng Thanh tra thành phố Sầm Sơn đã không kiến nghị xử lý hoặc kiến nghị xử lý không đúng với tính chất và mức độ sai phạm, nhất là đối với các cá nhân có liên quan; hoặc qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi, nhưng lại không ra quyết định thu hồi tiền sai phạm về tài khoản chờ xử lý mà lại giao cho đối tượng được thanh tra đi thu hồi, trái ngược với Luật Thanh tra; kiến nghị biện pháp xử lý các sai phạm về kinh tế không chính xác, không đảm bảo tính khả thi, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng chỉ rõ việc Thanh tra thành phố Sầm Sơn chưa nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán đối với một số trường hợp; để kéo dài nhất là việc chỉ đạo giải quyết các vi phạm đối với 7 kết luận thanh tra được UBND huyện Quảng Xương bàn giao khi các đơn vị hành chính được sát nhập về TP. Sầm Sơn. Cùng đó, việc xử lý hành chính, về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo thanh tra quá chậm.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ thành phố Sầm Sơn tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn, nhất là việc phát hiện và xử lý đối với các hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố Sầm Sơn cần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra thì phải tập trung làm rõ, kết luận cụ thể và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo khả thi. Nếu sai phạm về kinh tế phải thu hồi thì ra quyết định thu hồi tiền, tài sản theo quy định, đồng thời phải kết luận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định.

Tập trung tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại các Kết luận Thanh tra số 2715/KL-UBND ngày 28-6-2018 ; Kết luận Thanh tra số 4362/KL-UBND ngày 27-12-2017; Kết luận Thanh tra số 2606/KL-UBND ngày 25-6-2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đóng góp, thu chi tài chính. Chuyển hồ sơ vụ việc tại xã Quảng Châu... sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm điểm Chánh Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu những kết luận thanh tra chung chung, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực trong công tác thanh tra và thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu xử lý sau kết luận thanh tra.

Việc kiểm điểm các cá nhân, tập thể trên sẽ được báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 30/3/2019.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ cập nhật kết quả xử lý những cá nhân, tập thể tới bạn đọc.

Quang Lê