Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Thuế huyện bị thất thu, Cục Thuế xin tỉnh tiền để động viên cán bộ

(CLO) Trong lúc nhiều cán bộ tại các Chi cục Thuế vừa bị Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh thì ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa lại ký tờ trình xin UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Bỏ lọt nhiều hộ kinh doanh ngoài danh sách thu thuế

Theo thông tin mà phóng viên Báo điện tử Congluan.vn có được: 6 văn bản Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa công bố trong 2 tháng: tháng 11 và tháng 12/2018 đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của các Chi cục Thuế như: Chưa chủ động, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị, thành phố,  UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, thực hiện triệt để nguồn thu Thuế công thương nghiệp trên địa bàn; Việc triển khai, thực hiện một số trình tự, thủ tục xác định mức thu, điều chỉnh mức thu đối với hộ kinh doanh trên địa bàn còn sai sót, chưa đảm bảo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; Nợ đọng thuế công thương nghiệp tại một số địa phương còn rất lớn.

Tại huyện Tĩnh Gia, tính đến 31/8/2018 số thuế nợ đọng là hơn 91 tỷ đồng (trong đó: nợ khó thu hơn 52 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 34 tỷ đồng). Thậm chí đến thời điểm thanh tra, Chi cục thuế huyện Tĩnh Gia vẫn chưa có biện pháp tham mưu, xử lý hiệu quả số thuế nợ đọng nêu trên.

Tại Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý: Hiện nay có 182 hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn; qua rà soát cho thấy có nhiều hộ có số doanh thu phát sinh trên hóa đơn lớn, ổn định, liên tục từ năm 2015 đến 2017.

Tuy nhiên, Chi cục thuế chưa thực hiện việc khảo sát, điều chỉnh mức doanh thu khoán cho phù hợp với thực tế; Đối với một số hộ kinh doanh Karaoke nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo báo số liệu do Chi cục thuế đang quản lý, hiện nay có 12 hộ KD dịch vụ Karaoke đang thực hiện khoán doanh thu từ 1.000.000 đồng/tháng đến 2.000.000 đồng/tháng.

leftcenterrightdel
Ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa: mức doanh thu này thấp so với doanh thu thực tế, “chưa đủ chi phí tiền điện và sinh hoạt của 01 cá nhân”. Cũng tại Thị xã Bỉm Sơn, Thanh tra tỉnh kết luận: “vẫn còn tình trạng hộ đang kinh doanh thuộc diện nộp thuế nhưng Chi cục Thuế chưa kịp thời rà soát đưa vào sổ bộ thuế để quản lý.”

Tại Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa, Thanh tra tỉnh phát hiện đơn vị này nhiều năm không xây dựng và phê duyệt kế hoạch khảo sát doanh thu cá nhân kinh doanh hằng năm. Kiểm tra 70 hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 12 xã, thị trấn cho thấy: Chi cục Thuế để cho 13 hộ chưa có đăng ký kinh doanh, 20 hộ chưa có mã số thuế vẫn hoạt động kinh doanh. Có 16 hộ kinh doanh có doanh thu đến mức phải nộp thuế nhưng cơ quan thuế không theo dõi và đưa vào quản lý.

Tính đến tháng 9/2018, nợ thuế tại 6 địa phương (Nga Sơn, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa) mà Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh là gần 280 tỷ đồng. Hằng trăm doanh nghiệp bị đề nghị xử phạt do vi phạm chính sách thuế với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước các vi phạm đã được chỉ rõ, trong cả 6 văn bản kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đều kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan, trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức ngành thuế.

Xin 700 triệu để... “động viên” cán bộ công chức

Nhiều cán bộ đang bị đề nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm nhưng ngày 02/1/2019, ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa vẫn ký tờ trình số 11/TTr-CT xin UBND tỉnh hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng tiền ...động viên cán bộ.

Nội dung tờ trình của Cục Thuế Thanh Hóa nêu rõ: “Trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế, trong quá trình triển khai công tác thu NSNN gặp rất nhiều khó khăn. Để động viên cho Cục Thuế tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỷ đồng (bốn tỷ năm trăm triệu đồng) nhằm mục đích phối họp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu NSNN và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu.”

leftcenterrightdel
Tờ trình của Cục Thuế xin tỉnh tiền để ...động viên công chức

Nội dung cụ thể các khoản đề xuất bao gồm: Hỗ trợ kinh phí triển khai 2 đề án thực hiện tại 27 huyện thị, thành phố: Đề án “Giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ cát và đá tự nhiên tại các huyện, thị xã, thành phố” và Đề án: “Tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh” theo chỉ đạo của UBND tỉnh, số tiền 2 tỷ đồng. Hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ:  0,3 tỷ đồng. Hỗ trợ động viên cán bộ công chức: 0,7 tỷ đồng. Hỗ trợ công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu năm 2019 và đôn đốc thu NSNN theo QĐ số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh: 0,7 tỷ đồng.

                             QuangTrần