Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Tích cực chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(CLO) Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh…

Audio
Tỉnh uỷ Thanh Hoá tích cực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Tỉnh uỷ Thanh Hoá tích cực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chú trọng phát hiện giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu, độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tác, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Kế hoạch của Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều Đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Về số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025: thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa ở nhiệm kỳ 2025-2020.

Theo đó, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 không quá 65 đồng chí (giảm 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước). Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn giữ nguyên số lượng tối đa không quá 17 người. Kế hoạch của Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng định hướng rõ cơ cấu đối với số lượng tối đa nêu trên. Điểm mới so với nhiệm kỳ trước là số lượng Phó Bí thứ Tỉnh ủy không quá 02 đồng chí (01 Phó Bí thư Thường trực và 01 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh), không còn chức danh Phó Bí thư phụ trách cơ sở. Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng thời là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Như vậy, so với nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khuyết 02 vị trí. Thay vào đó, sẽ cơ cấu 02 vị trí: 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với chức danh lãnh đạo ở địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, đối với cấp tỉnh lần đầu tham gia cấp ủy ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965, nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đấy. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy cấp tỉnh: nam sinh từ tháng 3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây.

Kế hoạch cũng xác định thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thời gian đại hội bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước 31/3/2020; đối với đại hội cấp cơ sở: bắt đầu từ tháng 04/2020, hoàn thành trước 30/6/2020; đối với đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 31/8/2020; đại hội đảng bộ tỉnh hoàn thành trước 31/10/2020.

Hiện tại, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thành lập tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm: Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến (Trưởng Tiểu ban), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên.

Quang Duy