Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%

(CLO) Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 248 cuộc tiếp xúc cử tri với khoảng 73.450 cử tri tham gia, đóng góp 5.952 ý kiến; có 1.423 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%.

Audio
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QH

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QH

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp chuyên đề và bất thường. HĐND tỉnh không ngừng đổi mới cách thức tổ chức và tiến hành các kỳ họp HĐND theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học; chủ tọa điều hành kỳ họp dân chủ, linh hoạt, giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình (đọc báo cáo tóm tắt những nội dung chính), tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Số đại biểu tham gia phát biểu thảo luận ngày càng tăng lên.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã thông qua 405 Nghị quyết. Trong đó, nhóm Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế có 221 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính có 114 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa- xã hội có 23 Nghị quyết…Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 410 đoàn giám sát; trong đó Thường trực HĐND tỉnh 33 đoàn giám sát, Ban Kinh tế- Ngân sách 85 đoàn giám sát; Ban Pháp chế 92 đoàn giám sát…

Trong nhiệm kỳ, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành 248 cuộc tiếp xúc cử tri tại 496 điểm, với khoảng 73.450 cử tri tham gia, đóng góp 5.952 ý kiến; có 1.423 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được tổng hợp trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%.

Báo cáo tổng kết của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016- 2021 cũng đã nhấn mạnh 5 năm qua đó là: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm (2016- 2020) ước đạt 11,2%, gấp 1,4 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015, cao hơn bình quân chung của cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất tăng bình quân 20,1%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng đột phá, năm sau cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong đó, yêu cầu Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới được quyết nghị tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; đồng thời, tập trung giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang Duy