Điều chỉnh kích thước chữ

Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán

(CLO) Tính đến ngày 21/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước năm 2020 qua Kho bạc Nhà nước đã đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán.

Audio
Số thu nội địa (không kể dầu thô) đến ngày 21/12 đã đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán năm. Ảnh minh họa

Số thu nội địa (không kể dầu thô) đến ngày 21/12 đã đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán năm. Ảnh minh họa

Ngày 23/12, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh cho biết, tính đến ngày 21/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán.

Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán năm. Số thu từ dầu thô đạt 33.974 tỷ đồng, bằng 96,52% dự toán năm; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176.726 tỷ đồng, tương đương 84,96% so với dự toán.

Về hoạt động chi đầu tư, đến giữa tháng 12 năm nay, số giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 356.809 tỷ đồng trên 471.789 tỷ đồng, tương đương 75,6% kế hoạch năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Số giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 64.941 tỷ trên tổng số 94.972 tỷ đồng, tương đương 68,4%.

Đối với hoạt động huy động vốn cho ngân sách, đến ngày 22/12, Kho bạc Nhà nước đã huy động tổng cộng 320.929 tỷ đồng, tương đương 94,6% kế hoạch năm bao gồm cả kế hoạch được Bộ Tài chính giao đầu năm và kế hoạch giao bổ sung.

Đối với hoạt động chi phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đến ngày 17/12, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng số chi theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 đã đạt 1.220 tỷ đồng và số chi theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 12.820 tỷ đồng.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết, số tiền tiết kiệm chi đối với các khoản chi lễ hội, khánh tiết, công tác nước ngoài với các bộ, ngành Trung ương trong năm 2020 là khoảng 700 tỷ đồng.

Thế Vũ