Điều chỉnh kích thước chữ

Thừa Thiên - Huế: Sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn nhiều nhất cả nước

(CLO) Theo Kiểm toán Nhà nước, một số bộ, địa phương còn sử dụng xe công vượt định mức, tiêu chuẩn tới 250 chiếc, trong đó, có những địa phương vượt nhiều như Thừa Thiên - Huế 125 xe, Tây Ninh 66 xe, Quảng Ninh 27 xe...

Audio
Xế sang hiệu Lexus đỗ tại chùa Tam Chúc mang 2 biển kiểm soát khác nhau. Ảnh: TL

Xế sang hiệu Lexus đỗ tại chùa Tam Chúc mang 2 biển kiểm soát khác nhau. Ảnh: TL

Kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2018, Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại một số cơ quan nhà nước còn sai sót, đáng chú ý là việc sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn, định mức so với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Trong số này, có thể kể đến Bộ Thông tin - Truyền thông vượt 41 xe, Kho bạc Nhà nước vượt 7 xe, Bộ Công Thương vượt 13 xe, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội vượt 11 xe, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vượt 2 xe.

Một số cơ quan, đơn vị chưa rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo quy định (như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ Khoa học - Công nghệ);

Chưa làm thủ tục thanh lý đối với những xe đủ điều kiện thanh lý, như tại Trường cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đang quản lý 2 ô tô có quyết định thanh lý nhưng chưa tổ chức thanh lý, Học viện Tài chính có 1 xe ô tô đủ điều kiện thanh lý nhưng chưa làm thủ tục thanh lý và 1 xe đã có quyết định thanh lý nhưng chưa tổ chức thanh lý; Đại học Tài chính quản trị kinh doanh có 1 xe đã đủ điều kiện thanh lý nhưng chưa làm thủ tục thanh lý.

Tình trạng sử dụng xe công vượt định mức còn diễn ra tại một số địa phương như Thừa Thiên - Huế vượt 125 xe, Tây Ninh vượt 66 xe, Quảng Ninh vượt 27 xe, Thanh Hóa vượt 12 xe, Quảng Ngãi vượt 5 xe...

Có địa phương sử dụng xe ô tô chưa phù hợp quy định như Thái Bình sử dụng 4 xe ô tô biển số 80 chưa phù hợp quy định về đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014.