Điều chỉnh kích thước chữ

Thuduc House tăng trưởng ổn định do đầu tư nhiều dự án phù hợp với nhu cầu thị trường

(CLO) Theo thông lệ hàng năm, vào ngày 03/05, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; mở rộng quỹ đất; Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; ...

Báo nói Công luận

Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2018, Thuduc House tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc. Tổng doanh thu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với việc hoàn thành 111,6% kế hoạch và tăng 32,1% so với năm 2017. Doanh thu thuần bán hàng đạt 2.102 tỷ đồng (tăng 38%) và doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 38 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với năm 2017).

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức báo cáo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức báo cáo tại Đại hội.

Ngoài ra, doanh thu tài chính và thu nhập khác cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2017 với mức tăng lần lượt là 15,6 tỷ đồng (tăng 23,6%) và 42,4 tỷ đồng (tăng 257,8%). Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2018 đạt 93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, đạt 76,3% kế hoạch, …

Được biết, để duy trì tăng trưởng tốc độ nhanh (bình quân tối thiểu 25%/năm trong 5 năm tới) Thuduc House đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm qua.  

Các năm trước, trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn Thuduc House đã duy trì chiến lược phát triển ổn định với lợi nhuận tăng trưởng hàng năm, đảm bảo chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hàng năm ở mức 10%. Công ty quan tâm tìm hiểu nhiều cơ hội phát triển dự án nhưng với quan điểm cẩn trọng, HĐQT đặt tiêu chí hiệu quả, pháp lý rõ ràng, chi phí minh bạch khi lựa chọn cơ hội đầu tư nên không có dự án bị vướng vì thuộc diện đất công. Thuduc House bên cạnh việc liên kết với đối tác phát triển dự án quy mô lớn đồng thời cũng không bỏ qua các dự án quy mô vừa, đất thuộc sở hữu tư nhân, có thể triển khai ngay thu hồi vốn trong thời gian ngắn.

Chính vì thế hiện nay, Thuduc House đang sở hữu một loạt dự án chung cư cao tầng ở quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 (TP. HCM), dự án văn phòng cho thuê tại trung tâm quận 1, quận 3, dự án 30 ha tại Cần Giờ, dự án ở các địa phương phát triển năng động như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ,...

Đến nay, Thuduc House đã triển khai thành công 50 dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc thị trường và đặc biệt thành công ở các dự án nhà ở. Các dòng sản phẩm của Thuduc House chủ yếu thuộc phân khúc trung bình khá và cao cấp đáp ứng nhu cầu thị trường. Thương hiệu sản phẩm S-Home cho dòng sản phẩm trung bình khá và thương hiệu TDH Apartment của chủ đầu tư đã khẳng định uy tín nên các dự án khi đưa sản phẩm ra thị trường đều hấp thụ tốt, tỷ lệ chào bán thành công rất cao sau thời gian ngắn mở bán.

Đại hội thống nhất bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Thuduc House vẫn tập trung vào 02 lĩnh vực nòng cốt là bất động sản và thương mại – xuất nhập khẩu. Cụ thể, bất động sản vẫn phải chiếm tỷ trọng lớn (từ 60% trở lên) trong toàn bộ cơ cấu ngành của Tập đoàn với sản phẩm chủ yếu cần tập trung phát triển là đất nền, văn phòng và căn hộ dịch vụ trung và cao cấp bán hoặc cho thuê.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh và xuất khẩu nông sản, khoáng sản (cát biển, đá) sản phẩm phục vụ nông nghiệp dựa trên cơ sở nguồn hàng, khách hàng đã được xây dựng từ trước. Trong đó chú trọng vấn đề bảo toàn vốn, an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh, quản lý tốt các rủi ro tiềm năng và tận dụng tối đa vốn đầu tư của đối tác.

Đối với hoạt động dịch vụ và các Công ty con: tiếp tục củng cố, nâng cao sức cạnh tranh và nâng suất lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những công ty có hiệu quả thấp hoặc bị lỗ phải tập trung tìm giải pháp khả thi để khắc phục, kể cả giải pháp thoái vốn nếu cần thiết.

Thuduc House đã triển khai thành công 50 dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc thị trường và đặc biệt thành công ở các dự án nhà ở.

Thuduc House đã triển khai thành công 50 dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc thị trường và đặc biệt thành công ở các dự án nhà ở.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019, Thuduc House đề ra đạt tổng doanh thu 3.443 tỷ đồng tăng 135,5% so với năm 2018 (2.541 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng tăng 248,7% so với năm 2018 (93 tỷ đồng)

Tại ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ tức năm 2019; Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2019; Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019; Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc thành lập 02 Tiểu ban Hội đồng quản trị;...

Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Trần Đắc Sinh, nguyên Vụ trưởng Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào thành viên Hội đồng quản trị.

Uyên Ngọc