Tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

(CLO) Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết năm 2018, ngành nhận được vốn đầu tư nước ngoài FDI tập trung nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 6,93 tỷ USD, chiếm 81,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Chính vì vậy, BĐS công nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn.