Điều chỉnh kích thước chữ

Tiếp nhận báo cáo kế hoạch, lộ trình đối với CPTPP

(CLO) Theo Bộ Công Thương, tính đến thời điểm này, Bộ đã nhận được báo cáo của 13 Bộ, ngành, cơ quan cấp trung ương và 35 cơ quan cấp địa phương về triển khai kế hoạch và lộ trình đối với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Báo nói Công luận
Dự kiến xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035 (Ảnh TL)

Dự kiến xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035 (Ảnh TL)

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, trong thời gian qua, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển khai thực hiện và có báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện cũng như kiến nghị các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Theo đó, tính đến thời gian này, theo Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương đều xây dựng kế hoạch của cơ quan mình theo 5 nhóm lĩnh vực chính dựa trên Kế hoạch thực hiện của Chính phủ, trong đó chú trọng vào công tác tuyên truyền về Hiệp định dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Tiến hành rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP; triển khai các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, khu vực trong phạm vi quản lý v.v..

Về xuất khẩu hàng hóa, với quy mô dân số 499 triệu dân trong khối, chiếm 13,5% GDP toàn cầu và 14,4% quy mô thương mại so với toàn thế giới, Hiệp định CPTPP sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu khi các nướcgiảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi. Đối với 3/10 nước hiện ta chưa có FTA là Ca-na-đa, Pê-ru và Mê-hi-cô, những lợi ích trong việc tiếp cận thị trường, kể cả về hàng hóa và dịch vụ của 3 nước này là rất đáng kể.

Với mức độ cam kết mở cửa thị trường nêu trên, theo nghiên cứu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035. Đồng thời, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP sẽ tăng từ 54 tỷ đô-la Mỹ lên 80 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới.

Ngọc Hà