Điều chỉnh kích thước chữ

Tinh thần xây dựng, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở

 (CLO) Đây là tinh thần xuyên suốt trong Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp” và Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên do Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức.

Báo nói Công luận

Đây là những sự kiện thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) diễn ra ngày 21/3/2019, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay- Thực trạng và giải pháp” được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên trong hệ thống tổ chức Đoàn của Khối, từ đó phân tích nguyên nhân tác động đến vấn đề học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên và đề ra giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần phát triển con người toàn diện hình thành đội ngũ cán bộ trẻ của các bộ, ban, ngành Trung ương “vừa hồng vừa chuyên”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay- Thực trạng và giải pháp”

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay- Thực trạng và giải pháp”

Tại Hội thảo này đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên trong Khối. Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở, các tham luận đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay; đóng góp những giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ nói chung và cán bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, cởi mở

Các đại biểu tham dự Hội thảo với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, cởi mở

Bên cạnh đó, Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên cũng được tổ chức với mục đích cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác và kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên của Đoàn Khối. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề “Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày khẳng định: Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Đồng chí cũng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thành quả to lớn mà chúng ta có được ngày nay, công tác tư tưởng, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó trận địa thông tin, truyền thông là một trong những thách thức rất lớn mà chúng ta phải đối mặt.

Toàn cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên

Toàn cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên

Về một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đồng chí Vũ Trọng Hà đưa ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên tập trung tuyên truyền, quán triệt những nội dung chủ yếu của chuyên đề đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng và đồng chí cũng đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt các nội dung về công tác tuyên giáo trong năm 2019./. 

H.L