Điều chỉnh kích thước chữ

Tôn màu nhập khẩu chất lượng cao và thép cuộn để sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

(CLO) Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc sẽ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại đối với một số sản phẩm tôn màu chất lượng cao và thép cuộn để sản xuất vật liệu hàn.

Căn cứ Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT và Quyết định 2968/QĐ-BCT, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất que hàn (vật liệu hàn) và các tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất được loại trừ ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp tự vệ.


Trên cơ sở hồ sơ đề nghị miễn trừ do doanh nghiệp cung cấp, Cục Phòng vệ thương mại đã tổng hợp số liệu và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành các Quyết định miễn trừ cho từng doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với thép cuộn hợp kim, Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam sẽ được miễn trừ 5.200 tấn trong năm 2018.

Ở sản phầm tôn màu chất lượng cao, có 3 công ty được miễn trừ theo quyết định của Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình được miễn trừ 77 tấn. Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex và công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam được miễn trừ lần lượt 10.299 tấn và 9.000 tấn.

leftcenterrightdel
Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại đối với một số sản phẩm tôn màu chất lượng cao và thép cuộn để sản xuất vật liệu hàn. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Theo Quyết định trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp báo cáo về tình hình nhập khẩu đến Cục Phòng vệ thương mại trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục PVTM, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ đã cấp.

Trước đó, ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

H.Lâm