Điều chỉnh kích thước chữ

TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Audio
Một góc TP Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Một góc TP Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Tĩnh xác định được mục tiêu, chiến lược quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng... qua đó, giúp cán bộ, nhân dân nhận thức đúng, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tự nguyện, tự giác đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất chung tay xây dựng NTM.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, TP Hà Tĩnh có 6/6 xã đạt chuẩn NTM; xã Thạch Hạ, Thạch Môn cơ bản đạt xã NTM nâng cao, quyết tâm trong năm 2019 xã Thạch Hạ đạt NTM kiểu mẫu; kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,49 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,94%; các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho khu vực nông thôn; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố Hà Tĩnh đã huy động hơn 900 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp khoảng 104 nghìn ngày công để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trước đó, ngày 31/10, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 100% thành viên của Hội đồng đã đánh giá cao và bỏ phiếu đồng ý công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trên cơ sở này, Hội đồng thẩm định thống nhất trình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là ghi nhận của Chính phủ đối với sự nỗ lực, quyết tâm; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Tĩnh đã đạt được sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trần Phong