Điều chỉnh kích thước chữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

(CLO) Chiều 16/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Báo nói Công luận
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đưa các quy định về chứng khoán tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Trình bày Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, bên cạnh những kết quả tích cực, đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Nội dung một số điều khoản của Luật chưa đủ rõ ràng, còn dẫn đến cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong áp dụng; một số điều khoản chưa tương thích với thông lệ quốc tế tốt, chưa phù hợp với yêu cầu và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, một số quy định của Luật Chứng khoán không còn thống nhất, đồng bộ với quy định liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung. Luật cũng thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực chứng khoán để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Chứng khoán sau hơn 10 năm thi hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan.

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế...

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề làm rõ tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo Luật, trong đó có đề xuất tăng mức phạt tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán liệu có tạo ra mâu thuẫn khi quy định cao hơn mức xử lý của Bộ Luật hình sự. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị làm rõ thêm các nội dung liên quan đến chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mô hình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mô hình của Sở giao dịch chứng khoán.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Ảnh: ĐBND

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Ảnh: ĐBND

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình băn khoăn cho rằng, liệu các quy định về tăng thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các quyền như tiếp cận thông tin dòng vốn ngân hàng, thông tin của các công ty viễn thông, yêu cầu cung cấp thông tin… có phù hợp với quy định hiện hành hay không.

Về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng quy định trong dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với quy định nâng điều kiện về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng để phù hợp với quy mô thị trường chứng khoán hiện tại và nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng. Trong khi đó, loại ý kiến thứ hai không đồng tình và cho rằng quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ hạn chế khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với tờ trình Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện trở thành công ty đại chúng là cần thiết để nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa ra thị trường chứng khoán, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô thị trường chứng khoán hiện tại. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn cơ sở của việc đề xuất nâng mức vốn điều lệ của công ty đại chúng, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Nhất trí với việc nâng mức vốn điều lệ của công ty đại chúng như đề nghị của Chính phủ và ý kiến của cơ quan thẩm tra, song các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi Luật lần này phải bảo đảm lợi ích của các cổ đông của công ty đại chúng và không làm xáo trộn hoạt động bình thường của thị trường. Một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các công ty đại chúng có vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng để bảo đảm giao dịch phù hợp với quy mô của công ty và khuyến khích các công ty này tăng vốn điều lệ, tạo sự an toàn cho thị trường chứng khoán, đồng thời góp phần tạo sân chơi bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, qua nghe trình bày tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật. Trong đó cần tiếp tục rà soát để bảo đảm sự phù hợp trong hệ thống pháp luật liên quan đến các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra… phù hợp với thông lệ quốc tế, tính đến lộ trình, bước đi hợp lý.

Dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội làm việc 19 ngày

Trước đó, sáng 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 là 19 ngày, khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 13/6. Trong đó, Quốc hội dự kiến dành 7 ngày để thực hiện việc giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7. Ảnh: ĐBND

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7. Ảnh: ĐBND

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, dự kiến nội dung kỳ họp có sự điều chỉnh. Cụ thể, đề nghị bổ sung vào chương trình 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Có 3 dự án luật được đề nghị rút khỏi chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, đến thời điểm hiện nay, các dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó có dự án luật được trình hai lần; có 2 dự án luật được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Đối với 8 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, đã có 2 dự án trình tại phiên họp tháng 3/2019; còn 6 dự án và các nội dung về giám sát chuyên đề, Chương trình giám sát của Quốc hội được trình tại phiên họp này.

Tại phiên họp tháng 5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số vấn đề quan trọng khác chuẩn bị cho kỳ họp...

Thảo luận về việc chất vấn, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, vừa rồi giữa nhiệm kỳ, Quốc hội đã hỏi tất cả các lĩnh vực, tất cả các bộ trưởng đều phải đăng đàn, nhưng nếu bây giờ tiếp tục làm như vậy không thật cần thiết. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị nên quay trở lại việc gợi ý một số chuyên đề để một số bộ trưởng trả lời; thời gian chất vấn nên gói gọn trong hai ngày.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng đề nghị chất vấn lần này quay trở lại cách làm như bình thường, bởi nếu cứ làm như kỳ họp trước sẽ có một số bộ trưởng tiếp tục trả lời chất vấn, trong khi những bộ trưởng chưa chất vấn trong kỳ họp trước thì hầu như không phải trả lời.

Kết luận phiên thảo luận, cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện chương trình kỳ họp thứ 7. Về chương trình, nội dung xây dựng luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật Công đoàn; đề nghị Chính phủ rà soát lại tất cả các dự án luật cần phải sửa khi Việt Nam tham gia CPTPP.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuẩn bị tất cả các nội dung trình Quốc hội lần này; các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong chuẩn bị các báo cáo, dự án trình ra Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội cho áp dụng một số chương trình phần mềm có thể phục vụ cho đại biểu Quốc hội ngay tại kỳ họp này; đồng ý thăm dò ý kiến bằng bảng điện tử nhưng phần mềm phải có sự thay đổi hợp lý.

PV