Điều chỉnh kích thước chữ

Vinaphone đấu thầu dự án "Tư vấn chiến lược VNPT Vinaphone Turnaround"

(CLO) Vinaphone vừa thông báo đấu thầu dự án "Tư vấn chiến lược VNPT Vinaphone Turnaround"

Báo nói Công luận

- Bên mời thầu: Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông

- Tên dự án: Tư vấn chiến lược VNPT Vinaphone Turnaround

- Nội dung chính của dự án:

+ Tư vấn phát triển và củng cố vị trí trong lĩnh vực di động bằng cách tập trung vào dữ liệu di động (Grow and strengthen mobile position through focus on mobile data)

+ Tư vấn thể chế hóa năng lực Quản trị Giá trị/Vòng đời khách hàng (Institutionalize CVM/CLM)

- Thời gian phát hành hồ sơ mời quan tâm (HSMQT): từ 08h00 ngày 10/04/2019 đến 09h30 ngày 25/04/2019 (phát hành miễn phí).

- Thời điểm đóng thầu: 09h30 ngày 25/04/2019

- Nộp hồ sơ quan tâm (HSQT): Nhà thầu phải nộp HSQT cho Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu 09h30 ngày 25/04/2019.

- Thời điểm mở thầu: 09h45 ngày 25/04/2019

- Địa điểm nhận HSMQT, nộp HSQT, mở thầu: Ban Quản lý dự án VNPT Vinaphone – Tầng 15, tòa nhà VNPT Vinaphone, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

P.V