Điều chỉnh kích thước chữ

Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hoàn nguyên, phục hồi cải tạo môi trường và đóng cửa mỏ khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

Báo nói Công luận
Vĩnh Phúc sẽ kiên quyết đóng cửa mỏ ngay sau khi Giấy phép khai thác hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)

Vĩnh Phúc sẽ kiên quyết đóng cửa mỏ ngay sau khi Giấy phép khai thác hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc lập và thực hiện đề án đóng cửa mỏ ngay sau khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định.

Theo Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua, việc chấp hành pháp luật của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh còn chưa nghiêm, chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác. Đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ “Đóng cửa mỏ, phục hồi cải tạo môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực” theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Bên cạnh đó, hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng các tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân, khó khăn cho công tác quản lý khối lượng, trữ lượng khoáng sản, thuế, sử dụng đất đai tại điểm mỏ sau khai thác.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở TNMT Vĩnh Phúc yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mà chưa bị chấm dứt hiệu lực thực hiện nghiêm việc lập và thực hiện đề án đóng cửa mỏ ngay sau khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định.

Theo đó, khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không được phép khai thác. Mọi hoạt động khai thác sau khi hết hiệu lực giấy phép, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ đối với toàn bộ hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 73 Luật Khoáng sản. Trên cơ sở đó, sớm thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không có đề án đóng cửa mỏ thì ngay sau khi giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực không quá 30 ngày, Sở TNMT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Kinh phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được phép khai thác.

Cùng với đó, khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá huỷ.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản. Sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 58 Luật Khoáng sản.

Sở TNMT sẽ xử lí nghiêm và sẽ không xem xét để làm thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản các lần tiếp theo đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc lập đề án, thực hiện đề án và đóng cửa mỏ, hoàn nguyên, phục hồi cải tạo môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định.

Sau ngày 30/8/2019, các tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực vẫn không lập đề án đóng cửa mỏ, hoàn nguyên, phục hồi cải tạo môi trường thì Sở TNMT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

P.V