Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu

(CLO) Sáng 24/2, tại huyện Nam Đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị công bố và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm: "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025".

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu (ảnh báo Nghệ An)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu (ảnh báo Nghệ An)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và huyện Nam Đàn chủ trì hội nghị (ảnh báo Nghệ An)

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và huyện Nam Đàn chủ trì hội nghị (ảnh báo Nghệ An)

Ngoài ra, đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như đến năm 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Bên cạnh đó Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho 12 bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nam Đàn trong triển khai Đề án.

Mặt khác quyết định cũng đề cập đến tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án là khoảng 2.465 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách 4 cấp là 730 tỷ đồng (chiếm 29,6%); vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 1.062 tỷ đồng (chiếm 43,1%); vốn xã hội hóa (doanh nghiệp) 260 tỷ đồng (chiếm 10,5%); vốn huy động cộng đồng 253 tỷ đồng (chiếm 10,3%); nguồn khác/tín dụng 160 tỷ đồng (chiếm 6,5%).

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông Vận tải… đã có những ý kiến đóng góp vào báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025”.

                                                                                                                  Trọng Đức