Điều chỉnh kích thước chữ

Xem xét bố trí thêm vốn cho cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

(CLO) Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ về kiến nghị xem xét bố trí tăng vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Audio
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư 3.112,970 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư 3.112,970 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT tại Quyết định 1768/QĐ-TTg ngày 6/12/2019 và được điều chỉnh chuyển đổi chủ trương đầu tư từ đầu tư theo hình thức BOT sang đầu tư công tại Quyết định 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020. Vốn ngân sách Trung ương tham gia trong dự án là 2.100 tỷ đồng, trong đó kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí 500 tỷ đồng cho dự án.

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GTVT đã có văn bản số 64 ngày 13/1/2020 gửi kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư làm cơ sở để tỉnh Tuyên Quang triển khai các bước tiếp theo.

Về việc tăng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2km. Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang; huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Phân kỳ đầu tư dự án thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2021 - 2023 giải phóng mặt bằng với quy mô hoàn chỉnh nền đường 17m, mặt đường 11m, gồm 4 làn xe.

Giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2025 sẽ đầu tư hoàn chỉnh với quy mô theo chủ trương được phê duyệt tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg khi được bố trí vốn.

Tổng mức đầu tư dự án là 3.112,970 tỷ đồng (giảm 158,12 tỷ đồng) trong đó, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.653 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459,970 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.

Thế Vũ