Điều chỉnh kích thước chữ

160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

(CLO) Sáng ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Audio
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại hội nghị

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại hội nghị

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 21/3 - 13/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành 182 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri với 15.174 người tham dự, ghi nhận 1.003 ý kiến. 

Trong số 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có 24 người nộp đơn xin rút, 02 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú dưới 50%. Còn lại 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết với tỷ lệ 100%, không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin  rút  ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Không đưa vào danh sách 02 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50% và lập danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khoá XVI.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ Ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ Ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định. 

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

Minh Chí