Điều chỉnh kích thước chữ

16.675 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 2 tháng đầu năm

(CLO) Theo thống kê mới đây, tổng số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 2 tháng đầu năm 2019 lên tới 16.675 doanh nghiệp, bằng 104,36% doanh nghiệp thành lập mới.

Báo nói Công luận
Trong 2 tháng đầu năm đã có 16.675 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 2 tháng đầu năm (Ảnh minh họa)

Trong 2 tháng đầu năm đã có 16.675 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 2 tháng đầu năm (Ảnh minh họa)

Trong đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng đầu năm 2019 là 3.156 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 2 tháng đầu năm nay là 13.519 doanh nghiệp, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm nay còn có 13.692 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 7.843 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018 để loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập trước đây nhưng trên thực tế không còn hoạt động.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 15.979 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 247,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 25,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tính cả 531,2 nghìn tỷ đồng vốn điều chỉnh của các doanh nghiệp thay đổi vốn đăng ký thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 2 tháng là 778,6 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, theo thống kê, chỉ tính riêng trong tháng 1, cả nước có 10.079 doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,0% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập là 151.117 tỷ đồng tăng 53,8% so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 484.032 tỷ đồng tăng 121,9% với 3.998 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng 13,5% so cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 635.149 tỷ đồng, tăng 100,8% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm 2018, quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng cao nhất 50,5% (164 doanh nghiệp); ở chiều ngược lại, quy mô vốn từ 0-10 tỷ đồng có tỷ lệ giảm cao nhất 8,0% (8.930 doanh nghiệp). Tuy nhiên đây vẫn là quy mô vốn tập trung doanh nghiệp nhiều nhất, chiếm 88,6% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1 năm 2019.

Nguyễn Hoa