Điều chỉnh kích thước chữ

2 tháng đầu năm, hơn 33.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(CLO) Trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có tới 33.611 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Audio
Sản xuất tại Công ty Dệt kim Đông Xuân. Ảnh: Anh Minh

Sản xuất tại Công ty Dệt kim Đông Xuân. Ảnh: Anh Minh

Ngày 28/2, Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho biết, 2 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới là 18.129 doanh nghiệp, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 172.844 lao động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 11.033 doanh nghiệp, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng đó, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 33.611 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó có, 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.595 doanh nghiệp, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

 Có tới 16/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng. DN giải thể tăng một phần nguyên nhân do dịch COVID-19 tiếp tục khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. DN không thể cầm cự đành tạm ngừng kinh doanh.

Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là Sản xuất phân phối, điện, nước, gas; Vận tải kho bãi và Khai khoáng với tỷ lệ tăng lần lượt là 220%; 53,2% và 50%.

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm ở 12/17 lĩnh vực. Trong đó, chủ yếu ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (90 doanh nghiệp, chiếm 0,8%, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020).

Giáo dục và đào tạo giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2020. Có tới 486 doanh nghiệp ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống tạm ngừng hoạt động. Ngành Khai khoáng có 94 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh…

Minh Châu