Điều chỉnh kích thước chữ

38 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị 81.050 tỷ đồng

(CLO) Theo Bộ Tài Chính, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại 38 doanh nghiệp này là 20.917 tỷ đồng.

Audio
Tổng giá trị thực tế của 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 81.050 tỷ đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2017, các đơn vị thoái được 634 tỷ đồng, thu về 765 tỷ đồng, bao gồm: Thoái vốn ở lĩnh vực tài chính ngân hàng được 86 tỷ, thu về 196 tỷ đồng; Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm: chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư) được 483 tỷ đồng, thu về 495 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn được 64 tỷ đồng, thu về 74 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng  năm 2017, các đơn vị đã thoái được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.

Báo Công luận
Ảnh minh họa. 
Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến nay đã và đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật  về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã đề ra.

Ngoài ra, đối với công tác quản lý tài sản công, trong tháng 10/2017 Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 40 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2017 đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.677 cơ sở nhà, đất.

PV