Điều chỉnh kích thước chữ

4 tỉnh được giao bổ sung hơn 1100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương

(CLO) 4 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên được giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 tổng số hơn 1100 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

Báo nói Công luận
Thi công cầu Tình Húc (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN

Thi công cầu Tình Húc (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Theo đó, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình 86,322 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 322,247 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 500 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 200 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 được giao, các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2020; thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung theo quy định.

T. Toàn