Điều chỉnh kích thước chữ

424 cá nhân được công nhận đạt chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

(CLO) Ngày 11/11/2019, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019.

Báo nói Công luận

Theo đó, có 75 người được công nhận đạt chuẩn Giáo sư (GS), 349 người được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư (PGS). Trong số này có một trường hợp đạt chuẩn GS theo hình thức đặc biệt. Như vậy, năm 2019 có thêm 424 cá nhân được công nhận GS và PGS.

Báo cáo của Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước cho thấy, năm 2019 có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên GS, PGS từ 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng Hội đồng GS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, trước khi trình Hội đồng GS Nhà nước xét, công nhận.

Phiên họp lần 3 Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 ( ảnh nguồn Kinh tê đô thị)

Phiên họp lần 3 Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 ( ảnh nguồn Kinh tê đô thị)

Trong 2 ngày 10-11/11, Hội đồng GS Nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ III, thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các Hội đồng GS cơ sở là 58,48%; trong đó, tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 63,02%, ứng viên PGS là 57,59%./.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS. Đánh giá chung Hội đồng GSNN cho biết về cơ bản các Hội đồng GS cơ sở, Hội đồng GS ngành, liên ngành đã tuân thủ nghiêm túc các quy định, về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ III của Hội đồng GSNN, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN cho rằng, Hội đồng GS các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng GS, PGS.

Bộ trưởng, Chủ tịch HĐGS Nhà nước chỉ đạo Văn phòng HĐGS nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

PV