Điều chỉnh kích thước chữ

5 yếu tố hoàn toàn mới liên quan tới việc cấp "sổ đỏ" trong năm 2021

(CLO) Từ ngày 8/2/2021, Nghị định 148/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, với nhiều thay đổi quan trọng liên quan tới việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Audio
Từ ngày 8/2/2021, sẽ có quy định mới theo Nghị định 148/NĐ-CP về việc cấp sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Từ ngày 8/2/2021, sẽ có quy định mới theo Nghị định 148/NĐ-CP về việc cấp sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Trong đó, thay đổi quan trọng nhất và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân cả nước, đó là được lựa chọn thời gian, địa điểm làm sổ đỏ theo nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục không quá thời gian do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, từ ngày 08/02/2021, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, làm Sổ đỏ tại nhà theo nhu cầu (thỏa thuận với Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai), chỉ cần đáp ứng thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thứ hai, Nghị định 148 bổ sung một số cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ.

Trước đây, chỉ có văn phòng đăng ký đất đai được phép tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ ngoài. Sau khi Nghị định mới có hiệu lực, chi nhánh văn phòng đất đai cũng được phép thực hiện các công việc trên.

Thứ ba, Nghị định 148 có sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43/2014 NĐ-CP về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Trong đó bổ sung một quy định: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ.

Thứ tư, sau 8/2/2021, việc dồn điền đổi thừa không còn được cấp đổi sổ đỏ. Trước đây, tại Điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

Tuy nhiên, sau khi ban hành Nghị định 148, một trong những trường hợp được cấp đổi Sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Cuối cùng, làm sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp.

Theo Nghị định 148/2020 NĐ-CP theo Điều 1 khoản theo. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 6 Điều 78 như sau:

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng, thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Việc trao sổ đỏ sẽ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng.

Khi đó, người sử dụng đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Lâm Vũ