Điều chỉnh kích thước chữ

50 đơn vị cung cấp phần mềm kết nối, chuyển dữ liệu thành công vào Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia

(CLO) Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa cho biết, tính đến nay đã có 50 đơn vị cung cấp phần mềm kết nối, chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) Dược quốc gia.

Báo nói Công luận

Cục Quản lý Dược cho biết, hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” bao gồm dashboard theo dõi kết quả liên thông dữ liệu; quản lý kho quốc gia; quản lý hoạt động nhập xuất, kinh doanh của từng nhà thuốc; truy xuất nguồn gốc và hoạt động nhập, xuất, tồn, bán hàng của từng thuốc, từng lô; quản lý hóa đơn; quản lý đơn thuốc; kiểm tra được hạn sử dụng, cảnh báo thuốc sắp hết hạn; công khai được API cho liên thông dữ liệu; chuẩn hóa danh mục 52.000/60.000 loại thuốc.

Các nhà thuốc sẽ phải kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Các nhà thuốc sẽ phải kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Để thực hiện đề án kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc, từ tháng 5/2018, Bộ Y tế đã áp dụng mô hình thí điểm tại 4 địa phương gồm Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định và Vĩnh Phúc. Đến ngày 24/8/2019 đã có 25 tỉnh, thành phố tham gia kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc.

Được biết, để đảm bảo việc kết nối giữa các cơ sở sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp khác nhau, cuối năm 2018, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu.

Theo hướng dẫn, thiết lập kênh kết nối an toàn giữa hệ thống quản lý phần mềm tập trung của các nhà cung cấp phần mềm tới hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Mỗi nhà cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc được đăng ký và sử dụng 1 tài khoản cho các cơ sở sử dụng phần mềm của nhà cung cấp đó.

Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm cũng được yêu cầu phải đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra theo Quyết định 540 ngày 20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu theo Quyết định 777 ngày 27/11/2018 của Bộ Y tế.

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, tính đến ngày 18/10/2019, danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” đã là 50 đơn vị.

Theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Y tế, nếu đến đầu năm 2020 các cơ sở bán lẻ thuốc không kết nối được theo quy định của Luật Dược cũng như Thông tư số 02/2018/TT-BYT về thực hành tốt các cơ sở bán lẻ thuốc thì sẽ phải dừng việc buôn bán thuốc.

Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, cũng như lên kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc được Bộ Y tế triển khai và phê duyệt trước thực trạng hệ thống quản lý thuốc ở Việt Nam còn lỏng lẻo, tình trạng mua bán thuốc không kê đơn còn phổ biến, tỉ lệ kháng thuốc rất cao so với thế giới...

PV