Điều chỉnh kích thước chữ

53 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế

(CLO) Ngày 18/11, tại Thành phố Huế đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế lần VIII, năm 2017.

Audio

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế được tổ chức 2 năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

53 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế 1
 Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT- Huế.

Qua 8 lần triển khai, đã có 411 giải pháp kỹ thuật đăng ký tham gia, trong đó có 280 giải pháp đã đạt giải, số lượng, đơn vị tham gia ngày càng tăng, các giải pháp đạt giải ở cả cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Hội thi lần này có 104 đề tài đăng ký tham gia trên 6 lĩnh vực dự thi. Trong đó, có nhiều đề tài tầm quốc gia, quốc tế và được ứng dụng vào thực tiễn, nhiều đối tượng tham gia từ người lao động đến các nhà khoa học đầu ngành.

Hội thi năm nay cũng thu hút nhiều cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương tham gia. Trong đó, nhiều đơn vị đã tích cực triển khai và có nhiều giải pháp tham gia như : Trường Đại học Nông lâm, ĐH Huế (15 đề tài); Bệnh viện Trung ương Huế (8 đề tài); Trường Đại học Y Dược Huế (8 đề tài); Trường CĐSP TT - Huế (8 đề tài); Trường CĐ Giao thông Vận tải Huế (8 đề tài);  Trường CĐ Công nghiệp Huế (5 đề tài)...

53 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế 2
53 đề tài đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT - Huế. 

Phần lớn các giải pháp kỹ thuật tham gia năm nay đều có tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng áp dụng vào thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Dung -  phó Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế chúc mừng và biểu dương 53 đề tài đạt giải năm nay. Đồng thời, nêu cao vai trò của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT - Huế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh nhà.

Tại lễ Tổng kết  và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần VIII, BTC đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 12 giải ba và 23 giải khuyến khích cho các tác giả , nhóm tác giả của 53 đề tài giải pháp đạt giải.

53 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế 3
 Trao giải cho các tác phẩm đã đạt giải tại Hội thi.

Bên cạnh đó, BTC còn khen thưởng 7 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và phổ biến, tổ chức tại Hội thi lần này.

Được biết, ngay sau Lễ Tổng kết và trao giải, BTC sẽ chính thức phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên- Huế  lần IX năm 2018. 

Việt Dũng - Hữu Tin