Điều chỉnh kích thước chữ

6 tháng đầu năm 2020 Việt Nam vẫn xuất siêu 4 tỷ USD

(CLO) Theo Tổng cục Thống kê, dù gặp nhiều khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn xuất siêu 4 tỷ USD. Đây thực sự là con số ấn tượng với nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nhiều từ đại dịch Covid-19

Audio

Xét một cách tổng thể, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,38 tỷ USD, tăng 11,7%, chiếm 34,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,83 tỷ USD, giảm 6,7%, chiếm 65,9%; có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%).

6 tháng đầu năm 2020 Việt Nam vẫn xuất siêu 4 tỷ USD. Ảnh: Dương Lâm

6 tháng đầu năm 2020 Việt Nam vẫn xuất siêu 4 tỷ USD. Ảnh: Dương Lâm

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6/2020 ước tính đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Trong quý II/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 57,68 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3% so với quý I năm nay; có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69,9% tổng trị giá nhập khẩu.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 117,17 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 51,55 tỷ USD, tăng 0,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,62 tỷ USD, giảm 5,4%; có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Đáng chú ý mặc dù xuất khẩu giảm nhẹ nhưng cán cân thương mại hàng hóa thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 vẫn tiếp tục thặng dư 4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,7 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,2 tỷ USD./.

Trong đó kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2020 ước tính đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước. Trong quý II/2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,98 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 8,3% so với quý I năm nay; có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,44%; khu vực dịch vụ chiếm 42,04%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,36% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 là: 13,54%; 34,20%; 42,03%; 10,23%).

Được biết, từ nay đến cuối năm vốn đầu tư công 2020 sẽ được giải ngân theo kế hoạch. Cùng với đó các ngân hàng cũng sẽ dần phục hồi và đảm bảo giao dịch. Các doanh nghiệp cũng hướng đến sự chủ động hơn... Chính điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Qua đó GDP 6 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt. 

Dương Lâm