Điều chỉnh kích thước chữ

76 năm- Ngành Tài chính song hành cùng lịch sử dân tộc

(CLO) Trong suốt 76 năm, có thể nói, ngành Tài chính là “nhân chứng sống”, chứng kiến từng bước trưởng thành của nền độc lập Việt Nam.

Audio

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, cùng với đó, ngành Tài chính cách mạng Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh cùng với sự hồi sinh của dân tộc.

Trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ và trên mỗi chặng đường lịch sử phát triển của đất nước, ngành Tài chính đã luôn song hành cùng quốc gia, cùng đất nước vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Tài chính song hành cùng lịch sử Quốc gia, lịch sử dân tộc

Nhân dịp 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi trao đổi với giới báo chí về những chặng đường phát triển  của ngành Tài chính Việt Nam.

76 nam nganh tai chinh song hanh cung lich su dan toc hinh 1

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo “tư lệnh” ngành tài chính: Kể từ khi được thành lập tới nay, ngành tài chính Việt Nam có thể chia thành 5 giai đoạn. Trong đó, 5 giai đoạn tạm gọi là “tiền” Covid-19, và giai đoạn cuối cùng thời điểm ứng phó và sự phục hồi của ngành tài chính thời “hậu” Covid-19.

Thứ nhất, trong giai đoạn mới thành lập, Bộ Tài chính do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Bộ trưởng đã chủ động tham mưu cho Chính phủ Cách mạng lâm thời bãi bỏ hoàn toàn hệ thống sưu cao, thuế nặng của chế độ thực dân, phong kiến.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã phát động những phong trào quan trọng như “Quỹ Độc lập”, “Tuần lễ Vàng”, phát hành “Công phiếu kháng chiến”… đã thu hút sự tham gia nhiệt thành của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, qua đó đã đóng quan trọng cho ngân khố quốc gia ngay từ những ngày đầu thành lập. 

Tiếp theo đó là các phong trào “Hũ gạo kháng chiến”, “Công phiếu kháng chiến”, “Tất cả vì Miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước”… đã huy động được nguồn lực to lớn cho sự nghiệp kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

“Cùng với đó là hàng vạn cán bộ ngành Tài chính đã trực tiếp chiến đấu, hi sinh để vận hành nền tài chính cách mạng, vận chuyển hàng, tiền, vàng chi viện từ Bắc vào Nam trong suốt thời kỳ này”, ông Hồ Đức Phớc nói.

Thứ hai, sau ngày 30/4/1975, bước vào giai đoạn thống nhất đất nước,  ngành Tài chính đã chủ động đề xuất và áp dụng nhiều đổi mới, sáng tạo trong giai đoạn xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp; những thành công trong xử lý nợ nước ngoài, đã đóng góp lớn trong phá bỏ cấm vận, khai thông quan hệ với các định chế tài chính quốc tế… 

Trong giai đoạn này, ngành Tài chính đã làm tốt vai trò “khơi thông mạch máu” nền kinh tế quốc dân, tạo nguồn lực tài chính thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước phát triển mạnh mẽ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ ba, trong giai đoạn đổi mới, hàng loạt chính sách tài chính mới, phù hợp không chỉ góp phần quan trọng đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng mà còn giúp huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích đầu tư kinh doanh, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, góp phần điều tiết thu nhập và thực hiện công bằng xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Từ năm 1992, ta đã chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN), thay vào đó thực hiện vay trong nước và vay ưu đãi nước ngoài để tập trung cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH. Đặc biệt, sự ra đời của Luật NSNN năm 1996 đã tạo khung pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NSNN. 

“Kết quả, quy mô thu NSNN tăng liên tục qua các năm, tổng thu NSNN giai đoạn 1996-2000 gấp 2,3 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó, trung bình khoảng 24,3% GDP, đáp ứng yêu cầu cơ bản về chi NSNN ngày càng tăng”,  ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Thứ tư, trong giai đoạn 2001 - 2010, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế thế giới và Việt Nam. 

Dù vậy, ngành Tài chính đã chủ động ứng phó và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng hiện đại, tiếp cận các thông lệ quốc tế nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội.

Kết quả thực hiện chính sách tài chính quốc gia giai đoạn 2011-2020 là quy mô thu NSNN gấp 3,8 lần so với giai đoạn 2001-2010; tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân đạt 24,5% GDP.

“Cơ cấu thu NSNN được cải thiện, tỷ trọng thu nội địa ngày càng cao trong tổng thu NSNN. Chi NSNN đã góp phần vào kết quả tăng trưởng kinh tế bình quân các năm 2015-2019 ở mức 6,76%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020”, ông Phớc nói.

Phấn đấu không ngừng, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát

Từ đầu năm 2020 đến nay,  phức tạp đại chủ động, phí dịch,  ước tính tổng số tiền khoảng 129 nghìn tỷ đồng năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay là khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

"Hiện nay, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Chính sách chi NSNN hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã được triển khai thực hiện với số tiền đã hỗ trợ của năm 2020 là khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng", ông Hồ Đức Phớc cho biết.

76 nam nganh tai chinh song hanh cung lich su dan toc hinh 2

Phấn đấu không ngừng, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Theo “tư lệnh” ngành Tài chính, để đảm bảo chính sách tài chính luôn đi trước một bước, góp phần khai thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, ngành Tài chính kiên định thực hiện một số định hướng chính sách lớn đặt ra cho giai đoạn sắp tới.

Một là, đổi mới và tăng cường quản lý, điều hành tài chính - ngân sách bám sát thực tiễn, theo kế hoạch trung hạn, gắn với các ưu tiên của nền kinh tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ, đầu tư và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường sức chống chịu và an ninh nền tài chính quốc gia.

Hai là, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính-NSNN, tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, cho phát triển KT-XH và thực hiện các mục tiêu tài chính-NSNN đã đề ra. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia tạo ra đột phá lớn trong phát triển kinh tế.

Ba là, tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng bền vững, bố trí thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng ngân sách trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với minh bạch, trách nhiệm giải trình. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nợ công phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và thông lệ quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp lại DNNN theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 23/2021/QH15. Bảo đảm công khai, minh bạch trong CPH, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Năm là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số; siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính-NSNN, tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; có chế tài đủ mạnh để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài chính-NSNN.

“Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức với nhiều yếu tố tác động khó lường đến kinh tế xã hội trong nước, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với truyền thống cùng những thành tựu đã tạo dựng trong suốt 76 năm qua, ngành Tài chính sẽ nỗ lực không ngừng, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030”, Bộ trưởng Bộ Tài Chính khẳng định.

Việt Vũ

Bình Luận
 
 
Tin mới
Đối tượng có 9 tiền án cầm đầu sới bạc lớn ở Quỳ Hợp ra đầu thú

(CLO) Chiều ngày 22/10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, đối tượng Đào Thế Hồng (SN 1967), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cầm đầu sới bạc lớn ở huyện Quỳ Hợp đã ra đầu thú.

Dự báo thời tiết 23/10: Cảnh báo mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 23/10: Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Năm 2020, BHXH đã tiếp nhận và giải quyết trên 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử

(CLO) Đến nay, cơ quan BHXH đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính (27/27 thủ tục), cung cấp 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2020, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết trên 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

Chạy xe máy đi làm về, người đàn ông bị rơi xuống ngầm tràn tử vong

(CLO) Một người đàn ông ở Quảng Bình trên đường đi làm nghề khai thác keo thuê về, chạy xe máy đến đoạn ngầm tràn thì bị rơi xuống ngầm, tử vong

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam công bố Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ

(CLO) Chiều 22/10, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp Ban Biên tập, cấp ban, đơn vị chuyên môn của Báo, giai đoạn 2021-2026.

Hà Nội: Báo động cầu Đuống hơn 100 tuổi xuống cấp trầm trọng

(CLO) Cầu Đuống có tuổi thọ hơn 100 tuổi đang xuống cấp trầm trọng. Mới đây, Ban QLDA 6 vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Đuống có tổng mức đầu tư khoảng 1.793 tỉ đồng.

Đồng chí Lê Quốc Minh thăm và làm việc với Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng

(CLO) Ngày 22/10, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc với Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng.

Khôi phục hoạt động các chợ theo tinh thần Nghị quyết 128 để thúc đẩy tiêu dùng thịt lợn

(CLO) Chiều ngày 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, người tiêu dùng, ổn định sản xuất.

Thảm án ở Bắc Giang: Vừa đi tù về, ra tay sát hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn

(CLO) Đối tượng Trần Văn Hiếu vừa mới đi tù về chưa đầy 10 ngày đã ra tay sát hại bố mẹ và em gái. Hiện, Công an Bắc Giang đã phát đi thông tin truy tìm đối tượng.