Điều chỉnh kích thước chữ

8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Bắc Cạn: Nhiều kết quả tích cực

(CLO) Kết quả này được ghi nhận tại Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21, công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các địa phương về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao, người dân cũng nhận thức đầy đủ hơn về BHXH, BHYT để tích cực tham gia và hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật BHXH, BHYT; Giữa các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan BHXH ngày càng có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện; Chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao; chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT dần đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân…

Do đó, toàn tỉnh đã duy trì phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt so với chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao; Thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp kịp thời, đầy đủ với số chi gần 4 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ người đến khám, chữa bệnh ngày một tăng với hơn 4,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh, tương ứng với số chi từ quỹ BHYT hơn 1.990 tỷ đồng.

Trong báo cáo tham luận và phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp như: Tỷ lệ người tham gia so với tỷ lệ lực lượng lao động còn thấp; địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có vùng kinh tế trọng điểm, kinh tế nông, lâm nghiệp và dịch vụ là chủ yếu nên số người thuộc diện tham gia tại các doanh nghiệp không gia tăng; có nhiều lao động di chuyển đến các địa phương khác để làm việc nhưng không thống kê, quản lý được tình trạng tham gia đóng BHXH, BH thất nghiệp của các đối tượng này; hoạt động của các doanh nghiệp chưa vững chắc dẫn đến việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT chưa quyết liệt, triệt để…

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho các tập thể

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho các tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; các cấp ủy đảng cần tích cực vào cuộc quyết liệt hơn nữa; đảm bảo sự phối  hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể; nâng cao chất lượng phục vụ của Ngành BHXH tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm, tập trung phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người dân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 05 cá nhân. BHXH Việt Nam đã trao tặng Bằng khen Nghị quyết 21 cho 06, tập thể và 05 cá nhân; đồng thời tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019.

Kim Anh