Điều chỉnh kích thước chữ

8 xã của tỉnh Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(CLO) UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã: Hải Ba, Hải Trường, Hải Sơn (huyện Hải Lăng); Triệu Sơn, Triệu Trung, Triệu Giang, Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) và Gio Mỹ (huyện Gio Linh).

Báo nói Công luận
Tuyến đường kiểu mẫu của xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng được người dân chung tay xây dựng.

Tuyến đường kiểu mẫu của xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng được người dân chung tay xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp.

Đối với việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), ngoài việc hoàn thiện 19 tiêu chí về NTM, thì tại tất cả các xã trình thẩm định đại đa số người dân đều có sự hài lòng, đồng thuận cao đối với kết quả xây dựng NTM đã đạt được; các địa phương đã chủ động trong việc huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án; phát huy tốt nội lực trong dân đồng thời đảm bảo không huy động quá sức dân.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã giải trình, làm rõ các nội dung như: vướng mắc trong tiêu chí nước sạch, thu gom xử lý rác thải vô chủ, tàn dư thuốc bảo vệ thực vật là thách thức ở nhiều địa phương nay đã được các xã cơ bản khắc phục; vấn đề về ô nhiễm làng nghề bún ở xã Triệu Sơn đã có cam kết khắc phục, xử lý theo đúng tiến độ…

Trên cơ sở báo cáo kết quả và trao đổi các vấn đề liên quan, 100% ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định đều đồng ý 8 xã trên đạt chuẩn NTM.

Xã Hải Sơn quan tâm đến phong trào thể dục, thể thao cho thế hệ trẻ.

Xã Hải Sơn quan tâm đến phong trào thể dục, thể thao cho thế hệ trẻ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chúc mừng 8 xã vừa được hội đồng thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên lưu ý các địa phương cần phải xác định xây dựng NTM là hành trình có khởi đầu nhưng không kết thúc, từ đó các xã, huyện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện, phát triển các tiêu chí một cách tốt nhất nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, không để người dân phản ảnh về tình trạng không giữ vững các tiêu chí đã đạt…

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cũng giao Văn phòng NTM có kế hoạch rà soát, xem xét lại các xã đạt chuẩn và không đạt chuẩn sau khi thực hiện sáp nhập theo Đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn để tiến hành thẩm định, xét công nhận lại đã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM hay chưa. Huyện Cam Lộ cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các tiêu chí còn lại gửi hồ sơ ra trung ương để xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong thời gian tới theo đúng quy định…

Cái Văn Long