Điều chỉnh kích thước chữ

91,5% tổng số đơn vị sử dụng ngân sách đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến

(CLO) Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 6 đã có 84.628 trên tổng số 92.456 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến, đạt 91,5%.

Audio

6 tháng đầu năm 2020, thu NSNN qua KBNN đạt 668.674 tỷ đồng

Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, KBNN đã tiếp tục cải cách công tác thu NSNN, phối hợp với cơ quan thuế xây dựng mã định danh khoản thu; tiếp tục mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN không bằng tiền mặt tại 04 NHTM cổ phần gồm Techcombank, SHB, SeAbank, VPbank. Điều này nhằm tăng cường cải cách hành chính, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

VPBank và KBNN triển khai hợp tác. Ảnh: VPBank

VPBank và KBNN triển khai hợp tác. Ảnh: VPBank

VPBank đã trở thành một trong những NHTM cổ phần đầu tiên kết hợp với KBNN trong lĩnh vực phối hợp thu NSNN và ủy nhiệm thu NSNN. Chia sẻ về điều này, đại diện VPBank nhấn mạnh: "Việc hợp tác phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc nộp thuế, nộp NSNN. Phía ngân hàng cũng đã xây dựng hệ thống dữ liệu, tối ưu hoá phần mềm giao dịch, tích hợp và kết nối trên ứng dụng cho Mobile, máy tính làm sao đơn giản nhất cho người dùng. Cùng với đó, việc này cũng giúp KBNN thống kê được chính xác các giao dịch của người dân và doanh nghiệp."

Tính đến hết ngày 30/6/2020, thu NSNN qua KBNN đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán, trong đó: thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng, bằng 44,11% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng, bằng 59,65% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).  

Người dân làm thủ tục triển khai thu NSNN qua các ứng dụng công nghệ tại quầy giao dịch của ngân hàng. Ảnh: Dương Lâm

Người dân làm thủ tục triển khai thu NSNN qua các ứng dụng công nghệ tại quầy giao dịch của ngân hàng. Ảnh: Dương Lâm

Đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 30/6/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán (đã bao gồm các khoản chi hỗ trợ Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.  

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 30/6/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 155.938,15 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 30,2% kế hoạch vốn KBNN nhận được, trong đó: Vốn trong nước là 149.652,86 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; Vốn ngoài nước là 6.285,29 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch.

KBNN đã thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.  

Dương Lâm